Štítek Reklama

Texty písní P.O.D. - Payable on Death Testify Generation

Generation

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hey pretty lady, why you lookin so grey?
Why are you worried about tommorrow, if living is for today?
Time flies, keep passing you by.
They see you going under, and they all wonder why
Oh why, can you hear the voices saying

It's alright, It's alright
This is our Generation!
And it'll be your time
In this situation
You better hold on tight
Break the foundation
You got to live your life
In this Generation

Hey pretty baby, why they look in your eyes?
Your gonna make it in this lifetime, daddy make it alright.
Sun shines, keep your head up towards the light
Release the soul is burning so you can learn to fly,
So fly, It's only yours if you take it

It's alright, It's alright
This is our Generation!
And it'll be your time
In this situation
You better hold on tight
Break the foundation
You got to live your life
In this Generation

And it'll be alright, and it's alright.
And it'll be your time, In this Generation
You better hold on tight, In this Generation
You gotta live your life, In this Generation
And it'll be alright, In this Generation
And it'll be your time, In this situation
You gotta hold on tight, Break the foundation
You got to life your life, In this Generation
You got to live your life
Ahoj pěkná, proč byste hledal tak šedé?
Proč jste strach o zítřek, když život je pro dnešek?
Čas letí, aby kolem vás.
Vidí jdeš dolů, a všichni se diví, proč
Ach, proč, můžete slyšet hlasy říkat

To je v pořádku, to je v pořádku
To je naše generace!
A bude to váš čas
V této situaci
Radši držet se pevně
Break nadace
Musíš žít svůj život
V této generace

Hej pěkný baby, proč se dívám do očí?
Vaše chtěl, aby to v tomto životě, tatínek aby to v poradku.
Svítí slunce, držet hlavu nahoru na světlo
Uvolnění duše hoří, takže se můžete naučit létat,
Tak podívejte se, to je jen váš, pokud jste si ji

To je v pořádku, to je v pořádku
To je naše generace!
A bude to váš čas
V této situaci
Radši držet se pevně
Break nadace
Musíš žít svůj život
V této generace

A bude to v pořádku, a je to v pořádku.
A bude to váš čas, v této generaci
Radši držet pevně, v této generaci
Musíš žít svůj život, v této generaci
A bude to v pořádku, v této generaci
A bude to váš čas, V této situaci
Musíš držet pevně, Break nadace
Máš na život svého života, v této generaci
Musíš žít svůj život
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama