Štítek Reklama

Texty písní P.O.D. - Payable on Death Satellite Satellite

Satellite

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Satellite...Satellite
I wonder how clear it must look from there to here
No obstruction, this selfish corruption all in this atmosphere
No fear, less tears, only time to catch my breath
I fail to inhale, your love constricts my chest
Confusion blinded me - mental and physically
And its because of you that now I can see

So now I can run
I follow the Son and ride on to Zion
And dance this last song of freedom
But only time will tell, if its truly for real
Cant change your mind, all I know this is what I feel
Whether I'm wrong or right please keep my life in sight
And never take your eyes off me

As I look up to the sky today
Well I can see you looking down on me
It brings a smile to my face again
Sa-Sa-Sa-Satellite
Satellite....Satellite

Its truly one of a kind, like star shine, beyond night time
Are you there?
My eyes stare to find just what's behind this blind notion of mine
Is it genuine?
'Cause sometimes, it plays tricks with my mind
Some call it asinine
But its like love or hate, now is that real or fake?
'Cause its a real thin line, but that's your choice to make
The question at hand, help me understand
Is this your plan?
I think I can, can I think, then I think I can
Because I wont break (nah) and I wont shake (nah)
With lifted hands to this Man (Jah) I'll stand in faith
I'll make it through - my trust in you
Close my eyes, make a wish, kiss the sky, hey there - I see you

When I look up to the sky today
I can feel you looking down on me
It brings a smile to my face again
Sa-Sa-Sa-Satellite

Its truly one of a kind, like star shine, beyond night time
Are you there? Are you there? Are you there?
Satellite... Satellite
Přemýšlím, jak čistě to vypadá při pohledu odtamtud sem.
Žádná překážka, ta sobecká zkaženost, kterou je prosáklá celá tahle atmosféra.
Žádný strach, nebo slzy, jen spousta času k nadechnutí.
Nemůžu se nadechnout, tvoje láska mi svírá hrudník.
Zmatek mě oslepil - mou mysl i mé tělo.
Je to díky tobě, že teď už můžu vidět.

Teď mám sílu běžet.
Následuju Syna, a jedu dál až na Sion
a tancuju v rytmu té poslední písně svobody.
Jen čas ukáže, jestli to obstojí v realitě.
Tvé názory neměním, ale řeknu ti - takhle to já cítím.
Ať se mýlím nebo ne, všimni si mého života
a nepřestávej mě sledovat.

Jako se dnes dívám nahoru k obloze,
můžu dobře vidět, jak se díváš na mě dolů.
A tak se na mé tváři znovu rozzáří úsměv.
Satellite
Satellite... Satellite

Je to opravdu jeden z nás, je jako záře hvězdy, ale nesvítí jen v noci.
Jsi tam?
Mám vykoukané oči, když se snažím najít to, co je skryté jen kvůli mé oslepené mysli.
Je to opravdové?
Protože někdy mě to klame.
Někdo by to nazval hloupostí.
Ale je to jako láska nebo nenávist, je to opravdové nebo jen výmysl?
Je mezi tím tenká hranice, ale je to tvoje volba.

To je ta má otázka, pomoz mi porozumět.
Je to tvůj plán?
Myslím, že můžu, tedy pokud dokážu myslet, pak myslím, že můžu.
To mě nezlomí, to mnou neotřese.
S rukama zvednutýma k tomuto Člověku, budu stát v důvěře.
Ukážu to všem jasně - moje víra je v tobě.
Zavřu svoje oči, budu si něco přát, políbím nebesa, a tam - vidím tebe.

Jako se dnes dívám nahoru k obloze,
cítím, jak sem na mě dolů díváš.
A tak se na mé tváři znovu rozzáří úsměv.
Satellite

Je to opravdu jeden z nás, je jako záře hvězdy, ale nesvítí jen v noci
Jsi tam? Jsi tam? Jsi tam?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama