Štítek Reklama

Texty písní P.O.D. - Payable on Death Satellite Portrait

Portrait

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You're not who they say you are
They made you the enemy
(CHRIST-Jah flesh; CHRIST-Light within; CHRIST- Beginning and the end)
Taken something so beautiful

Painted a new picture that makes me sick
(CHRIST-Witness; CHRIST-Living one; CHRIST-First and the last)
Feed our minds confusion
Sweeten the taste of pollution.
(CHRIST-Word life; CHRIST-Resurrect; CHRIST-Everlasting Jah)

Some people call you father
Maybe you could set me free

These people hate each other
But you've always been there for me

I refuse to be like you
Without life, caving in
(CHRIST-Jah flesh; CHRIST-Light within; CHRIST- Beginning and the end)
I surrender, giving up all that is me
Yielding to you
(CHRIST-Witness; CHRIST-Living one; CHRIST-First and the last)

Shape me in my brokeness
Empower me forever
(CHRIST-Word life; CHRIST-Resurrect; CHRIST-Everlasting Jah)

Some people call you father
Maybe you could set me free

I know you will complete this work started in me
I need you more than ever now that I know who you are
I know you will complete this work started in me

I need you more than ever now that I've come so far
Ty nejsi takový jak říkají
Dělají z tebe nepřítele
(KRISTUS-vtělený Bůh, KRISTUS-světlo uvnitř, KRISTUS-Počátek a
konec)
Vzato tak překrásně
Namalován v novém obraze až je mi z toho špatně
(KRISTUS-Svědek, KRISTUS-žijící, KRISTUS-první a poslední)
Pokrm naší zmatené mysli
Příjemná chuť znečištění
(KRISTUS-slovo života, KRISTUS-Vzkříšený, KRISTUS-věčný Bůh)

Někteří lide tě nazývají otcem
Můžeš mě učinit svobodného
Tihle lidé se nenávidí navzájem
Ale ty budeš vždy zde pro mě
Odmítám být jako vy
Bez života, ustoupení v
(KRISTUS-vtělený Bůh, KRISTUS-světlo uvnitř, KRISTUS-Počátek a
konec)
Vzdávám se, dávám ti vše co mám
poddávám se
(KRISTUS-Svědek, KRISTUS-žijící, KRISTUS-první a poslední)
Formuješ mě, když jsem zlomený
Zmocňuješ mě navěky
(KRISTUS-slovo života, KRISTUS-Vzkříšený, KRISTUS-věčný Bůh)

Já vím, že dokončíš práci ve mě
Já tě potřebuji více než kdy jindy nyní, když jsem poznal kdo jsi
Já vím, že dokončíš práci ve mě
Já tě potřebuji více než kdy jindy nyní, než mám doposud.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama