Štítek Reklama

Texty písní P.O.D. - Payable on Death Murder One

Murder One

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Murder One, Murder One,
Murder One in the first degree.

I've been re-birthed by the fire, live in stereo roots.
And we the street prophesiers, screaming truth to the youth.
So bring it on Babylon, you wanna come test me?
Cause I'm gonna break you off proper, most definitely.
With this raised power fist, my freedom for a death wish.
I sign my life on the line, then seal it with a kiss.
See I know this, ready to die for my belief.
Cause this is Murder One coming in the first degree.

Murder One, Murder One,
Murder One in the first degree.

What does it mean, if you don't really want it?
With all these things in my mind that are going on.
Don't bother wasting my time, your falling down by the waste side.
Falling down by the waste side.

This is the last time I feel I can run it,
Don't wanna try cause you know I'm gonna blow it all.
If it's alright with you, I think i'd rather just stay blind.
I'd rather die than to let it go.

This is for the soul rebels and the sole survivors.
Still waving on their flags after these fakes retire.
One love magnifier, pass the real, light the wire,
So all you naturalistics can get a little bit higher.
This is the revolution, the sounds of execution.
And I'm known to keep it moving, so don't ask me how I'm doing it.
Guilty as charged and even if they sentence me,
I'm gonna plead the fifth, face the judge and take the penalty.

Murder One in the first degree.

What does it mean, if you don't really want it?
With all these things in my mind that are going on.
Don't bother wasting my time, your falling down by the waste side.
Falling down by the waste side.

This is the last time I feel I can run it,
Don't wanna try cause you know I'm gonna blow it all.
If it's alright with you, I think i'd rather just stay blind.
I'd rather die than to let it go.

I don't care what they say, this is real.
That's the thing that's keeping me alive, that's the truth.
That's the stuff that I believe in, ain't no turning back from this point.
I've been through the fire, I don't wanna go back.
I know in what I believe, and I'm willing to lay my life down for the things that I believe.
And you can never take that away.

I'll never let it go.

What does it mean, if you don't really want it?
With all these things in my mind that are going on.
Don't bother wasting my time, your falling down by the waste side.
Falling down by the waste side.

This is the last time I feel I can run it,
Don't wanna try cause you know I'm gonna blow it all.
If it's alright with you, I think i'd rather just stay blind.
I'll never let it go.
I'll never let it go. (Let it go.)
Vražda One, zavraždit jednoho,
Vražda Jeden z prvního stupně.

Byl jsem re-porodila u ohně, žijí v kořenech stereo.
A my jsme na ulici prophesiers, křičí pravdu mládeže.
Tak, aby to na Babylon, který chcete přijít test mě?
Protože jsem chtěl zlomit vás z vlastní, zcela určitě.
S tímto zvýšen výkon pěst, moje svoboda na přání zemřít.
Mám podepsat svůj život na trati, pak pečeť s polibkem.
Viz Vím, že to, připraven zemřít pro svou víru.
Protože to je jedna vražda přichází v prvním stupni.

Vražda One, zavraždit jednoho,
Vražda Jeden z prvního stupně.

Co to znamená, pokud nemáte opravdu chcete?
Se všechny tyto věci v mé mysli, že se děje.
Neobtěžujte se plýtvat mým časem, vaše pádu na odpad straně.
Padající na odpad straně.

To je v poslední době mám pocit, že může spustit,
Nechcete to zkusit protože ty víš, že jsem chtěl vyhodit všechno.
Pokud je to v pořádku s vámi, myslím, že bych raději zůstat slepý.
Raději bych umřel, než nechat to jít.

To je pro duši rebelů a jediný přeživší.
Ještě mávat na jejich vlajkách po těchto padělků do důchodu.
Jedna láska lupou, projít skutečnou, světlo drát,
Takže vše, co naturalistics může dostat trochu výš.
Toto je revoluce, zvuky provedení.
A já jsem známý, aby ji udrželi v pohybu, tak se neptejte mě, jak to dělám.
Vinen je zpoplatněn a to iv případě, že věta mě,
Budu prosit pátý, tvář soudce a přijmout trest.

Vražda Jeden z prvního stupně.

Co to znamená, pokud nemáte opravdu chcete?
Se všechny tyto věci v mé mysli, že se děje.
Neobtěžujte se plýtvat mým časem, vaše pádu na odpad straně.
Padající na odpad straně.

To je v poslední době mám pocit, že může spustit,
Nechcete to zkusit protože ty víš, že jsem chtěl vyhodit všechno.
Pokud je to v pořádku s vámi, myslím, že bych raději zůstat slepý.
Raději bych umřel, než nechat to jít.

Nezajímá mě, co říkají, je to skutečné.
To je věc, která mě udržuje při životě, to je pravda.
To je věc, které jsem věřit, není není cesty zpět od tohoto bodu.
Byl jsem přes oheň, nechci se vrátit.
Vím, že v co věřím, a jsem ochoten položit svůj život se pro věci, které věřím.
A můžete se nikdy vzít to pryč.

Nikdy nechat to jít.

Co to znamená, pokud nemáte opravdu chcete?
Se všechny tyto věci v mé mysli, že se děje.
Neobtěžujte se plýtvat mým časem, vaše pádu na odpad straně.
Padající na odpad straně.

To je v poslední době mám pocit, že může spustit,
Nechcete to zkusit protože ty víš, že jsem chtěl vyhodit všechno.
Pokud je to v pořádku s vámi, myslím, že bych raději zůstat slepý.
Nikdy nechat to jít.
Nikdy nechat to jít. (Nech to být.)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama