Štítek Reklama

Texty písní Mayhem Live In Marseille 2000 I Am Thy Labyrinth / From The Dark Past

I Am Thy Labyrinth / From The Dark Past

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

They speak...
In the garden of the prophet
Divine madness...
The order of the cosmic immoral

For what is humanity
If not forlorn
And crawling to my hands
When the moment sings

For I have read the signs
And I have solved the riddle
of eternal life
The Jinnah have spoken

For I have read the signs
And I have solved the riddle
of eternal life...

[From The Dark Past]

A face in stone... decayed by age
A man who has returned to tell of his damnation
Fears so deep, the mouth open wide
The scream died away before dawn of this time
The eyes - stares so empty
The mouth - screams so silent
Tell me! - what did you see there?
In the darkness - of the past
Ancient times legends stories so dark
Blackened his sight, now
not even the memories are left
Back after such a long time
the stone is cold as death
But what formed it's true fears
only the wind is able to tell
Promlouvají...
V zahradě proroka
Božské šílenství...
Řád vesmírné nemravnosti

Neboť co je to lidskost
Pokud není beznadějná
A plazí se mi po rukou
Během chvíle symbolů

Neboť jsem četl symboly
A rozluštil jsem hádanku
věčného života
Jinnah promluvil

Neboť jsem četl symboly
A rozluštil jsem hádanku
věčného života...

[From The Dark Past]

Tvář v kameni... rozpadlá věkem
Muž, který se vrátil, aby vyprávěl o svém prokletí
Tak hluboké obavy, ústa dokořán otevřená
Sen se vytratil před úsvitem tohoto času
Pověz mi – co jsi zde vyděl
V temnotě – minulosti
Oči – hledí tak prázdně
Ústa – křičí tak neslyšně
Pověz mi – co jsi zde vyděl
V temnotě – minulosti
Legendy z dávných časů, tak temné příběhy
Ztemnily jeho zrak
Teď ani vzpomínky neodešly
Zpět, po tak dlouhém čase
Kámen je chladný jako smrt
Ale co stvořilo jeho skutečné obavy
Jen vítr může vyprávět
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama