Štítek Reklama

Texty písní Mark Owen In Your Own Time Four Minute Warning

Four Minute Warning

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Four minutes left to go,
Is this the end then?
Message on your stereo,
Four minute warning,
Everybody wants to know,
What should we do?
A few short stories,
A four minute warning
Sasha stands in his yellow cafe,
Yes the heart of the city is here,
So he tells me,
Sitting on his red leather sofa,
He's rolling another,
Man, I'll see you when I see you,
Polly is said to be the next big thing,
In her high-heeled boots and her two inch earrings,
Heart of glass, Blondie, sings in her ear,
You're a rock queen, honey and we all hear you!
Three minutes left to go,
Is this the end then?
Message on your stereo,
Four minute warning,
Everybody wants to know,
What should we do?
A few short stories,
A four minute warning
Lucy had a hard time with love,
But love recently chose the right time for Lucy,
Loving when you know it's the final time,
She now holds time in her own mind
Yeah, Jimmies is a local for Michael,
A Guinness in one hand, in the other a fable, able,
I once asked are you a lonely man,
His reply was non-committal,
I am what I am, man'
Two minutes left to go,
Is this the end then?
Message on your stereo,
Four minute warning,
Everybody wants to know,
What should we do?
A few short stories,
A four minute warning
Cry, laugh, feel love, peace, panic,
These are your four minutes,
(I'm counting you down, four minutes of sound,
It's always a rush when you're around)
The final story is one of me,
Who with four minutes left has used up three,
I think of you, I think of me,
Then I think of nothing, it's the end you see, yeah!
One minute left to go,
Is this the end then?
Message on your stereo,
Four minute warning,
Everybody wants to know,
What should we do?
A few short stories,
A four minute warning
What would you do, yeah
With a four minute warning, a four minute warning,
I'm fading away, I'm fading away,
If anybody want to know,
I'm fading away, I'm fading away,
There's only seconds left to go:
4 minuty zůstávají do opuštění
Je to konec tedy?
Zpráva na tvém stereo
Čtyři varovné minuty
Každý chce vědět
Co bychom měli dělat
Pár krátkých příběhů
Čtyři varovné minuty
Sasha stojí v jejím žlutém kafé
Přesně tak, tam je srdce města
Tak mi říká
Sedíc na své červené kožené pohovce
Svíjí se na jiné
Člověk, uvidím tě když tě uvidím
Polly je řečena další velká věc
V jejím botách na vysokých podpatcích a její dvě palcové náušnice
Srdce ze skla, Blondie, zpívá v jejím uších
Si královna rocku, zlato a všichni tě uslyšíme
Tři minuty zbývají do opuštění
Je to konec tedy?
Zpráva na tvém stereo
4 varovné minuty
Každý chce vědět
Co bychom měli dělat
Pár krátkých příběhů
Lucy měla těžké časy v lásce
Ale láska si nedávno vybrala správný čas pro Lucy
Oddaný, když víš, že je konečný čas
Nyní drží čas v své mysli
Yeah, Jimmie je lokál pro Michaela,
Guinness v jeden ruce, v druhé jiný příběh, schopný
Jednou jsem se tě sptal, zda si samotář
Jeho reakce byla vyhýbavá
Jsem co jsem, člověk,
2 minuty zbývají do odjezdu
Je toto konec pak?
Zpráva na tvém stereo
4 varovné minuty
Každý chce vědět
Co bychom měli dělat
Pár krátkých příběhů
3tyry varovné minuty
Plakat, smát se, cítit lásku, mír, paniku
Toto jsou tvé 4 minuty
(Odpočítávám tě, 4 minuty zvuku,
Je to vždy rozruch když si kolem)
Konečný příběh je jeden o mně
Kdo se 4 minutami opustil a spotřeboval jejich tři?
Myslím na tebe, myslím na sebe,
Pak nemyslím už na nic, je tu konec vidíš, yeah)
Jedna minuta zůstala na opuštění,
Zpráva na tvém stereo
4 varovné minuty
Každý chce vědět
Co bychom měli dělat
Pár krátkých příběhů
4 varovné minuty
Co bys dělal, yeah
Se 4 varovnými minutami, 4 varovné minuty,
Uniká, uniká pryč
Pokud by chtěl kdokoliv vědět,
Uniká, uniká pryč
Je zde již poslední sekunda na únik
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama