Štítek Reklama

Texty písní Manowar Achilles, Agony and Ecstasy - in Eight Parts Hector's Final Hour

Hector's Final Hour

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Here inside the walls of Troy, the gods weigh my fate
From this bay do I abstain, to a memory of hate
To pay for all the blood that spilled the many thousands i did kill
No walls can contain the gods' almighty will

I hear the silent voices I cannot hide
The gods leave no choices so we all must die
Oh Achilles let thy arrows fly, into the wind, where eagles cross the sky
Today my mortal blood will mix with sand it was foretold
I will die by thy hand into Hades my soul descend
Zde za zdmi Troje, bohové zvážili můj osud
Z tohoto zálivu se zdržuji, na památku nenávisti
Chcete-li platit za všechnu tu krev kterou prolilo mnoho tisíců které jsem zabil
Žádné stěny nemohou obsahovat všemohoucí moc bohů

Slyšel jsem tiché hlasy, nemohu se schovat
Bohové nezanechávají žádné volby tak musíme všichni zemřít
Oh Achilesi nech své šípy letět, do větru, kde orli přelétají oblohu
Dnes se má smrtelná krev smíchá spolu s pískem
Bylo to předpověděno
Já zemřu tvojí rukou
Do podzemního světa má duše sestoupí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama