Štítek Reklama

Texty písní Kristin Chenoweth As I Am Taylor the Latte Boy

Taylor the Latte Boy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There's a boy who works at Starbucks
Who is very inspirational.
He is very inspirational because of many things.

I come in at 8:11, and he smiles and says, "How are you?"
When he smiles and says, "How are you?"
I could swear my heart grows wings!

So today at 8:11
I decided I should meet him
I decided I should meet him
In a proper formal way.

So today at 8:11 when he smiled and said "How are you?"
I said "Fine, and my name's Kristin"
And he softly answered, "Hey."
And I said "My name is Kristen, and thank you for the extra foam…"

And he said his name was Taylor,
Which provides the inspiration for this poem:

Taylor the latte boy,
Bring me java, bring me joy!
Oh Taylor the latte boy,
I love him, I love him, I love him…

So I'd like to get my nerve up
To recite my poem musical.
He would like the fact it's musical
Because he plays guitar.
So today at 8:11, Taylor told me he was playing
In a band down in the village in the basement of a bar.

And he smoothly flipped the lever to prepare my double latte,
But for me he made it triple! And he didn't think I knew
But I saw him flip the lever, and for me he made it triple,
And I knew that triple latte meant that Taylor loved me too!
I said, "What time are you playing? And thank you for the extra skim…"
He said, "Keep the $3.55," because this triple latte was on him.

Taylor the latte boy,
Bring me java, bring me joy!
Oh Taylor the latte boy,
I love him, I love him, I love him…

I used to be the kind of girl who'd run when love rushed toward her.
But finally a voice whispered "Love can be yours, if you step up to the counter, and order."

Taylor, the latte boy
Bring me java, bring me joy
Oh Taylor the latte boy
I love him, I love him, I love him.

So many years my heart has waited,
Who'd have thought that love could be so caffeinated?
Taylor, the latte boy,
I love him, I love him, I love him.
I love him, I love him, I love him.
Je tu chlapec, ktorý pracuje v Starbucks,
ktorý je veľká inšpirácia.
Je veľká inšpiráciu z veľa dôvodov.

Prišla som o 8:11, on sa usmial a povedal:
,,Ako sa máš?"
A keď sa usmial a povedal: ,,Ako sa máš?",
môžem odprisahať, že môjmu srdcu narástli krídla.

Takže, dnes o 8:11
som sa rozhodla zoznámiť sa s ním.
Rozhodla som sa, že sa s ním zoznámim
vlastným formálnym spôsobom.

Takže dnes o 8:11, keď sa usmial a povedal:
,,Ako sa máš?"
Odpovedala som mu: ,,Fajn a volám sa Kristin"
A on jemne povedal: ,,Ahoj"
A ja som povedala: ,,Volám sa Kristin
a ďakujem ti za extra penu..."

Povedal, že sa volá Taylor,
čo ma inšpirovalo k tejto básni:

Taylor, latte chlapec,
prines mi Javu, prines mi radosť.
Och Taylor, latte chlapec,
Milujem ho, milujem ho, milujem ho.

Bola by som rada, keby som bola nervózna
zarecitovať moju hudobnú báseň.
Páčil by sa mu fakt, že je hudobná,
pretože hrá na gitaru.
Takže, dnes o 8:11, mi Taylor povedal,
že hrá v kapele, dole v dedine,
v suteréne baru

Hladko prevrátil páku, aby pripravil moje dvojité latte.
Ale pre mňa ho urobil trojité a myslel s, že ot om neviem.
Ale videla som ako prevrátil páku a urobil ho pre mňa trojité.
Vedela som, že to trojité latte znamená, že Taylor ma tiež miluje.
Povedala som: ,,O koľkej hráš? A ďakujem za extra penu."
Povedal: ,,Nechaj si tie 3 doláre, toto latte je na mňa."

Taylor, latte chlapec,
prines mi Javu, prines mi radosť.
Och Taylor, latte chlapec,
Milujem ho, milujem ho, milujem ho.

Bývala som ten typ dievčaťa, ktoré utekalo,
keď sa k nj láska ponáhľala.
Ale konečne hlas šepkal:
,,Láska môže byť tvoja, ak prikročíš k pultu
a objednáš si."

Taylor, latte chlapec,
prines mi Javu, prines mi radosť.
Och Taylor, latte chlapec,
Milujem ho, milujem ho, milujem ho.

Toľko rokov moje srdce čakalo
Kto by si pomyslel, že láska môže byť taká kávová?
Och Taylor, latte chlapec,
Milujem ho, milujem ho, milujem ho.
Milujem ho, milujem ho, milujem ho.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama