Štítek Reklama

Texty písní Korn Untitled Evolution

Evolution

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm digging with my fingertips,
I'm gripping at the ground I stand upon.
I'm searching for fragile bones.
(Evolution)

I'm never gonna be refined;
keep trying but I won't assimilate.
Sure, we have come far in time...
(Watch the bough break)

And I'm sorry I don't believe,
by the evidence that I see,
that there's any hope left for me...
It's evolution!
Just evolution!

And I, I do not dare deny
the basic beast inside;
it's right here,
it's controlling my mind!
And why do I deserve to die?
I'm dominated by
this animal that's locked up inside!

Close up to get a real good view,
I'm betting that the species will survive.
Hold tight, I'm getting inside you...
(Evolution)

And when we're gonna find these bones,
they're gonna want to keep them in a jar.
The number one virus,
caused by procreation.

And the planet may go astray;
in a million years they'll say:
Those motherfuckers were all deranged!
It's evolution!
Just evolution!

And I, I do not dare deny
the basic beast inside;
it's right here,
it's controlling my mind!
And why do I deserve to die?
I'm dominated by
this animal that's locked up inside!

Take a look around... (take a look around...)
Nothing much has changed.
Take a look around... (take a look around...)
Nothing much has changed.
Take a look around!
Take a look around!
Take a look around!
Nothing much has changed!
Take a look around!
Take a look around!
Nothing much has changed!
Take a look around!
Take a look around!
Nothing much has changed!
Take a look around!

I, I do not dare deny
the basic beast inside;
it's right here,
it's controlling my mind!
And why do I deserve to die?
I'm dominated by
this animal that's locked up inside

Why? (why...)
Why do I deserve to die? (do i deserve to die)
(Why? Why?)
Rýpu konečkama prstů
chycený na místě, jako v pasti
Hledám křehké kosti
(evoluce)

Nikdy jsem se nechystal být očištěný
zkouším to, ale já se nepřizpůsobim
Jistě, přišli jsme už dávno...
(sledujte přerušení větve)

A lituji že nevěřím,
kvůli důkazům, které vidím,
že mi ještě zbývá naděje...
To je evoluce!
Jen evoluce!

A já, já se neodvážim popírat
Základní bestii uvnitř;
Je to tady,
Ovládá to mou mysl!
A proč si zasloužim zemřít?
Já jsem ovládaný
tímto zvířetem, který je zamčený uvnitř!

Jsem blízko a mám dobrý výhled,
Vsadím se, že druhy přežijí.
Držím se, dostávám se do tebe...
(Evoluce)

A když jsme se chystali najít ty kosti,
Oni se je chystají držet ve sklenici.
Virus číslo jedna,
Způsobený plozením.

A planeta se může ztratit,
Za milion let řeknou:
Ty zkurvysyni, všichni byli nepříčetní!
To je evoluce!
Jen evoluce!

A já, já se neodvážim popírat
Základní bestii uvnitř;
Je to tady,
Ovládá to mou mysl!
A proč si zasloužim zemřít?
Já jsem ovládaný
tímto zvířetem, který je zamčený uvnitř!

Rozhlédnout se...(rozhlédni se...)
Nic moc se nezměnilo.
Rozhlédnout se...(rozhlédni se...)
Nic moc se nezměnilo.
Rozhlédnout se!
Rozhlédnout se!
Rozhlédnout se!
Nic moc se nezměnilo.
Rozhlédnout se!
Rozhlédnout se!
Nic moc se nezměnilo.
Rozhlédnout se!
Rozhlédnout se!
Nic moc se nezměnilo.
Rozhlédnout se!

A já, já se neodvážim popírat
Základní bestii uvnitř;
Je to tady,
Ovládá to mou mysl!
A proč si zasloužim zemřít?
Já jsem ovládaný
tímto zvířetem, který je zamčený uvnitř!

Proč? (proč...)
Proč si zasloužim zemřít? (zasloužim si zemřít)
(Proč? Proč?)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama