Štítek Reklama

Texty písní Korn Kidnap The Sandy Claws

Kidnap The Sandy Claws

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la

Kidnap the Sandy Claws, lock him up real tight
Throw away the key and then
Turn off all the lights

First, we're going to set some bait
Inside a nasty trap and wait
When he comes a-sniffing we will
Snap the trap and close the gate

Wait! I've got a better plan
To catch this big red lobster man
Let's pop him in a boiling pot
And when he's done we'll butter him up

Kidnap the Sandy Claws
Throw him in a box
Bury him for ninety years
Then see if he talks

Cuz Mr. Oogie Boogie man
Can take the whole thing over then
He'll be so pleased I do declare
That he will cook him rare

I say that we take a cannon
Aim it at his door and then
Knock three times and when he answers
Sandy Claws will be no more

You're so stupid, think now
If we blow him up into smithereens
We may lose some pieces
And the Jack will beat us black and green

Kidnap the Sandy Claws
Tie him in a bag
Throw him in the ocean
Then see if he is sad

Because Mr. Oogie Boogie is the meanest guy around
If I were on his Boogie list, I'd get out of town

He'll be so pleased by our success
That he'll reward us too, I bet

Perhaps he'll make his special brew
Of snake and spider stew
Yummm!

We're his little henchmen
And we take our job with pride
We do our best to please him
And stay on his good side

I wish my cohorts weren't so dumb
I'm not the dumb one
You're no fun
Shut up!

I've got something, listen now
This one is real good, you'll see
We'll send a present to his door
Upon there'll be a note to read
Now, in the box we'll wait and hide

Until his curiosity
Entices him to look inside
And then we'll have him
One, two, three

Kidnap the Sandy Claws, beat him with a stick
Lock him for ninety years, see what makes him tick

Kidnap the Sandy Claws, chop him into bits
Mr. Oogie Boogie is sure to get his kicks
Kidnap the Sandy Claws, see what we will see
Lock him in a cage and then throw away the key

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
a, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la

Unést Sandy drápy, uzamknout jej v reálném pevně
Zahodit klíč a pak
Vypnout všechna světla

Za prvé, budeme nastavit nějakou návnadu
Uvnitř ošklivé pasti a čekat
Když přijde, budeme popotahování
Snap pasti a zavřít bránu

Počkejte! Mám lepší nápad
K zachycení tohoto velkého muže, Red Lobster
Pojďme pop ho konvice
A když se to dělá, že budeme máslo ho

Unést Sandy drápy
Hoďte ho v krabici
Bury ho devadesát roků
Pak uvidíme, jestli se mluví

Cuz Pan Oogie Boogie muže
Může vzít celou věc znovu pak
Bude tak rád, že jsem to prohlášení
To, že se bude vařit jeho vzácné

Říkám, že jsme se dělo
Cílem je na jeho dveře a pak
Knock třikrát, a když odpoví
Sandy drápy již nebude

Jsi tak hloupý, že se
Pokud bychom ho vyhodit do povětří
Můžeme ztratit některé kusy
A Jack porazí nás černý a zelený

Unést Sandy drápy
Svažte ho v sáčku
Hoďte ho do oceánu
Pak uvidíme, jestli to je smutný

Protože pan Oogie Boogie je nejzlejší člověk kolem
Kdybych byl na jeho seznamu Boogie, tak bych se z města

Bude velmi potěšen naším úspěchem
To, že si odměnu nám taky, vsadím se,

Možná, že bude dělat jeho speciální pivo
Hada a pavouka guláš
Yummm!

Jsme stoupenci jeho malá
A my si naši práci s hrdostí
Snažíme se, aby se mu zavděčila
A pobyt na jeho dobrá strana

Přál bych si, můj kohorty nebyli tak hloupí
Nejsem hloupý jeden
Jste žádná legrace
Drž hubu!

Mám něco, poslouchat teď
Tenhle je opravdu dobrý, uvidíš
Pošleme dar k jeho dveřím
Na tu bude číst poznámku
Nyní, v poli Počkáme a skrýt

Až do jeho zvědavost
Láká ho podívat se dovnitř
A pak jsme ho mít
Jedna, dva, tři

Unést Sandy drápy, bili ho holí
Zámek mu devadesát let, co ho dělá klíště

Unést Sandy drápy, nakrájíme ho na kousky
Pan Oogie Boogie je jistý, že si jeho kopy
Unést Sandy drápy, uvidíme, co uvidíme
Zavřete ho do klece a pak zahodit klíč

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama