Štítek Reklama

Texty písní Kiuas Lustdriven Of Love Lust And Human Nature

Of Love Lust And Human Nature

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sweet lips, intoxicating
Sultry eyes that stare, waiting
To lure the hungry heart
Into a deadly trap

Innocent and pure, it seems
On both of us the shadow feeds
Perverted are its needs
But it seems we have no choice

Sweet eyes, so warm
So pure, the love they offer
Still free of all the filth
That turns hearts into debris

Love, lust, and passion
Create both good and evil
Blue eyes, beware, there are
No refunds or guarantees

If love must fail
Then lust sure will prevail
And when both fall
Hate will conquer all

If I can't give, I'll take
Accept this fate, be fueled by my hate
At least I know
It's always there for me

Temptress, I burn
Open your heart and trust me
I'll prove my worth
I hope to tear down your delusions

I fear no death
No foe can ever match me
Yet you could break me leaving only confusion

Sweet eyes, once pure
Just like the love they offered
Now stay devoted to the path of seduction

Made up your mind
Held back the warmth in your eyes
Are you prepared?
This road might be your destruction

My flesh, my heart
My soul adorned by a scar
They're still all mine until my dying day

I've crossed the line
It is too late for me now
You did me in, I've taken the darker way
Sladké rty, omamné
Smyslné oči že jsou strnulé, čekají
Nalákat hladové srdce
Do smrtící pasti

Nevinné a čisté, zdájí se
Na obou našich stínech se krmí
Jeho potřeby jsou perverzní
Ale zdá se, že nemáme jinou možnost

Sladké oči, tak vřelé
Tak čisté, nabízejicí lásku
Stále bez jakékoliv špíny
Které promění srdce v trosky

Láska, chtíč a vášeň
Vytvořily obojí, dobro i zlo
Modré oči, dejte si pozor, existují
Žádné náhrady nebo záruky

Jestliže láska musí selhat
Pak chtíč bude jistě převládat
A když oba upadnou
Nenávist zdolá všechno

Pokud nemohu dát, vezmu
Příjmu tento osud, bude poháněn mojí nenávistí
Alespoň vím
Je to tam pro mě vždy

Svůdkyně, já hořím
Otevři své srdce a věř mi
Budu dokazovat mojí hodnotu
Doufám že strhnu vaše bludy

Nebojím se žádné smrti
Žádný nepřítel semnou vůbec nemůže zápasit
Přesto mě můžeš zlomit, ponechat jenom zmatek

Sladké oči, kdysi čisté
Stejně jako láska kterou nabízeli
Nyní zůstávají oddané na cestě svádění

Zhotovené tvojí myslí
Zadrž teplo ve tvých očích
Jsi připraven?
Tato cesta může být tvůj zánik

Mé tělo, mé srdce
Moje duše je zdobená jizvy
Jsou všechny stále moje až do mého posledního dne

Přešel jsem hranici
Teď je pro mě příliš pozdě
Udělal jsi mě uvnitř, zvolil jsem si tmavší cestu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama