Štítek Reklama

Texty písní Killing Joke Outside The Gate The Calling

The Calling

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I here
I hear the calling
Carry across the landscape

I hear it echo from every city to every village upon the earth
From every rooftop to every mountain
Calling the faithful to find themselves
A fire burning like precious water, the fire that drives me on and on

Through hell I shall reach heaven
I shall not resist the changes before me
View the madness with perspective
(the clock is ticking but time means nothing)
So I ascend to the blinding light
Then plummet to the thickest darkness
(and I always tell myself how splendid is the adventure!)
I can no longer see good or evil
But worship polarity

So do not trust the beggars that expose their poverty of spirit
Bleating "I will follow"

I heed
I heed the calling
Follow yourselves as leaders

Arise, arise, stand upright and take pride in who and what you are
Great changes are coming and you will be asked to identify yourself
So run like a lion with inexhaustible strength from world to world
Let your work shine unto the ends of time yeah unto the ends of time.
I zde
Slyšel jsem, že volající
Nést přes krajinu

Slyšel jsem, že echo z každého města, aby každé vesnici na zemi
Z každé střeše, aby každá hora
Volání věrný ocitnou
oheň jako drahocenné vody, ohně, který mě žene dál a dál

Peklem jsem se dostat nebe
Nebudu se bránit změny přede mnou
Zobrazit šílenství s perspektivou
(hodiny tikají, ale čas nic neznamená)
Tak jsem se vystoupit na oslepující světlo
Pak klesnou na nejsilnější tmě
(a já vždycky říkám, jak nádherný je dobrodružství!)
Nemohu už vidět dobro nebo zlo
Ale uctívání polarity

Takže nevěří žebráci, které vystavují své chudobě ducha
Bečení "Já budu následovat"

I pozor
I pozor volání
Sledovat sami sebe jako vůdce

Vstaň, vznikají, stojí vzpřímeně a pyšní, kdo a co jste
Velké změny jsou na cestě a budete požádáni, aby určili sami
Takže spustit jako lev s nevyčerpatelným síla z planety na planetu
Nechte své práci zářit až do končin až čas jo konce času.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama