Štítek Reklama

Texty písní Kerli Goodbye

Goodbye

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sometimes it's hard to get better
or cry
I have been writing this letter
in my mind
And don't get emotional
as beautiful

Listen, I'll tell you a secret
If I should ever feel like old and home
I'd jump so I could fly
I'd be the one with every piece of sand
With every mountain high
Don't tell me I'm wrong
I'd had it break your heart
Cause, that's just the way I feel
Yea, I love it here
But I don't belong here
And, it's been clear
For how I
It will be clear

End of all the fights
From the dark into the light
From the dark into the light
Goodbye
Goodbye
Někdy je těžké bít lepší
nebo brečet
Napsala sem tenhle dopis
v mé mysli
A nedostaneš emocionální
tak krásná

Poslouchej, povím ti tajemství
Pokud jsem měl někdy pocit jako stará a doma
Já bych skákala, takže jsem mohla létat
Já bych byla ten, u každého kusu písku
S každou vysokou horou
Neříkejte mi, že se mýlím
Měla jsem ti zlomit srdce
Proto, to je jen důvod, jak se cítím
Ano, líbí se mi to tady
Ale já sem nepatřím
A to bylo jasné
Pro jaká jsem
Bude to jasné

Konec všech zápasů
Ze tmy do světla
Ze tmy do světla
sbohem
sbohem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama