Štítek Reklama

Texty písní Iron Maiden The X Factor Blood On The World's Hands

Blood On The World's Hands

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Steve Harris

Sometimes it makes me wonder
Sometimes it makes me question
Sometimes it makes me saddened
Always it makes me angry but ...

When you can see it happening
The madness that's all around you
Nobody seens to worry
The World seens so powerless to act ...

It's out of control
Blood on The World's hands
Each day a new toll

Another assassination
The same day a new creation
But what are they coming into
Security of a world that brings ...

One day another killing
Somewhere there's someone starving
Another a savage raping
Meanwhile there's someone laughing at us

It's out of control
Blood on The World's hands
Each day it goes on

Brutality and aggression
Tomorrow another lesson
Expecting another air raid
Praying for a ceasefire ...

They say things are getting better
No need to be complacent
There's chaos across the border
And one day it could be happening to us

It's out of control
Blood in The World's hands
It's our epitaph
It's out of control
Someone should know
Blood on The World's hands

Someone should
Steve Harris

Něco mě nutí se zamyslet
Něco mě nutí se ptát
Něco mě nutí truchlit
Vždy mě to naštve, ale ...

Když vidíš, že se to děje
To šílenství, co je kolem tebe
Zdá se, že to nikomu nevadí
Svět se zdá tak bezmocný, aby zasáhl ...

Je to mimo kontrolu
Krev na rukou světa
Každý den si vybírá další daň

Další vražda
Toho samého dne nové zrození
Ale k čemu směřují
Bezpečí světa, který přináší ...

Každá den další zabíjení
Někdo umírá hlady
Jinde někoho divoce znásilňují
Mezitím se na nás něco směje

Je to mimo kontrolu
Krev na rukou světa
Každý den to pokračuje

Brutalita a agrese
Zítra další lekce
Očekáváme další nálet
Modlíme se za příměří ...

Říkají, že se to zlepšuje
Není třeba samolibosti
Napříč hranicemi, všude je chaos
A jednoho dne se to může stát nám

Je to mimo kontrolu
Krev na rukou světa
Je to náš epitaf (nápis na hrobě)
Je to mimo kontrolu
Někdo by měl vědět
Krev na rukou světa

Někdo by měl
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama