Štítek Reklama

Texty písní Gary Numan Pure One Perfect Lie

One Perfect Lie

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

One. One perfect lie.
Was it told too soon?
And one, one perfect life
turned to stone.
Cold mercy.

I kneel down by your grave.
I kneel down torn and guilty.

Did I let you down,
say goodbye too soon?
And did you understand
my mistake?
Forgive me.

I kneel down by your side.
I kneel down scared and helpless.

One perfect lie
wrapped in kindness and tears.
I wish I believed in your Heaven.
One perfect life
led by blind faith and trust.
If God has a heart He will find you.

Torn and guilty.
I'm torn and guilty.
Jedna, jedna perfektní lež
Řeklo se to příliš brzy?
A jeden, jeden perfektní život
Proměněný v kámen
Chladná milost

Klekám u tvého hrobu
Klekám zničený a provinilý

Zklamal jsem tě
Řekl jsem sbohem příliš brzy?
A porozuměla jsi
Mé chybě?
Odpusť mi.

Klekám si k tobě
Klekám si vystrašený a bezmocný

Jedna perfektní lež
Zabalená v něžnosti a slzách
Přál bych si věřit v nebe
Jeden perfektní život
Vedený slepou vírou a důvěrou
Jestli má Bůh srdce, najde tě

Zničený a provinilý
Jsem zničený a provinilý
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama