Štítek Reklama

Texty písní Gamma Ray Sigh No More Father And Son

Father And Son

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Did you ever want to worry
Did you ever wanna have a doubt?
You wanted the best for me,
Somehow things went wrong.
And it tore us apart.

Did you ever think it was so easy,
Thought my time was running out
Tried it how I wanted to
Though you did not agree

But I was calling for you
But I was calling for you
Calling!
Calling!
Calling!

Father, you can't hide, it's time to lose the pride - some day.
Take a look and see, I'm blue as I can be.

In former days you made your own way,
You found on easy way of life.
But I'll be never satisfied to work from nine till five.
I'm heading for more-
I remember what you've said

But I know I won't regret
When I try to break the rules
I'm searching for my way, my own way

Father, you can't hide your feelings deep inside - oh no
There's a better way for you and me today.

I can't stand it anymore - it's only you and me,
We have to talk and see.
How things are gonna be, but all I want is peace
Father, Father, Father -

Father, now it's time, we ain't losin' our minds any more
It seems so long ago, fate will bring us hope!
Už jste někdy chuť se zabývat
Už jste někdy chtěli mít pochybnosti?
Chtěl jsi pro mě nejlepší,
Nějak se to zvrtlo.
A nás to odtrhlo.

Líbilo se vám někdy, že to bylo tak jednoduché,
Myslel jsem čas se krátil
To zkoušel jak jsem chtěl
I když jste nesouhlasil

Ale já jsem volal pro vás
Ale já jsem volal pro vás
Volání!
Volání!
Volání!

Otec, nemůžete skrýt, že je čas přijít hrdost - nějaký den.
Podívejte se a vidět, jsem smutný, jak můžu být.

V předešlé dny jste se svou vlastní cestou,
Jste našli na snadný způsob života.
Ale já budu nikdy spokojen pracovat od devíti do pěti.
Jedu pro více-
Vzpomínám si, co jste řekl

Ale vím, že nebudu litovat
Když se snažím porušit pravidla
Hledám svou cestu, svou vlastní cestou

Otec, nemůžete skrýt své pocity hluboko uvnitř - ach ne
Existuje lepší způsob, jak pro tebe a pro mě dnes.

Nevydržím to už - je to jen ty a já,
Musíme mluvit a vidět.
Jak se věci mají bude, ale všechno co chci je mír
Otče, Otče, Otče -

Otec, nyní je čas, my není Ztrácím 'naši mysl víc
Zdá se, že to tak dávno, bude osud přinese naději!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama