Štítek Reklama

Texty písní Folcker Jessica Jessica If I Ever See Heaven Again

If I Ever See Heaven Again

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You're leaving now,
I won't try, try to change your mind now baby
I won't say no words designed to make you stay
You've gotta live your life,
I won't stop you
You've got to do what's right for yourself,
I know
No matter what you do,
I won't forget you
I only know, If I

If I ever see heaven again,
it will be in your eyes, your eyes
If I ever feel heaven again,
it will be in your arms, your arms
It will be, it will be with you

You'll walk away and I pray
I'll pray our roads will cross again someday
Deep in this heart of mine,
I'll still love you
Deep in this soul of mine,
you'll be there I swear
The sweetest times I knew,
were times I held you
I only know, If I,

If I ever see heaven again,
it will be in your eyes, your eyes
If I ever feel heaven again,
it will be in your arms, your arms
It will be, it will be with you

You've gotta live your live,
I won't stop you
You've gotta do what's right
For yourself
I know no matter what you do,
I'll always love you
I only know, if I
If I

If I ever see heaven again,
it will be in your eyes, your eyes
If I ever feel heaven again,
it will be in your arms, your arms

If I ever see heaven again,
it will be in your eyes, your eyes
It will be, it will be with you
It will be with you
Ty odchod,
Nebudu se snažit, zkuste změnit svůj názor nyní dítě
Nebudu říkat žádná slova navržena tak, aby si pobyt
Musíš žít svůj život,
Nebudu ti bránit
Musíš udělat to, co je správné pro sebe,
Vím, že
Bez ohledu na to, co děláte,
Nebudu na tebe nezapomenu
Já jen vím, kdybych

Pokud jsem někdy vidět nebe znovu,
to bude ve vašich očích, vaše oči
Pokud jsem někdy pocit, nebe znovu,
to bude ve vašich rukou, ruce
Bude to, bude to s vámi

Budete odejít a já se modlím
Budu se modlit naše silnice bude procházet zase někdy
Hluboko v tomto centru dolu,
Budu pořád tě miluju
Hluboko v této duši mé,
tam budeš Přísahám
V nejsladší časy, které jsem znal,
byly chvíle, kdy jsem tě v držení
Já jen vím, kdybych,

Pokud jsem někdy vidět nebe znovu,
to bude ve vašich očích, vaše oči
Pokud jsem někdy pocit, nebe znovu,
to bude ve vašich rukou, ruce
Bude to, bude to s vámi

Musíš žít svůj život,
Nebudu ti bránit
Musíš udělat to, co je správné
Pro sebe
Já vím, bez ohledu na to, co děláte,
Vždycky tě budu milovat tě
Já jen vím, jestli jsem
Pokud jsem

Pokud jsem někdy vidět nebe znovu,
to bude ve vašich očích, vaše oči
Pokud jsem někdy pocit, nebe znovu,
to bude ve vašich rukou, ruce

Pokud jsem někdy vidět nebe znovu,
to bude ve vašich očích, vaše oči
Bude to, bude to s vámi
Bude s vámi
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama