Štítek Reklama

Texty písní Epysode Obsession Obsessions

Obsessions

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Esh]
"Kallon!"

[Kallon]
... [surprised]

[Kallon]
Flashbacks or dreams, unreal shapes
Follow me down like shadows on the walls
I don't want to hear their screams no more
My twisting mind trips me again

Mirrors are bending,
Sounds swimming through the ceiling
Paralysed on the ground, I fear the unknown...

[Esh]
Doors from the other side are open,
My words appear for you
Silence is broken, you have to believe

[Kallon]
I am lost in my obsessions,
Can you see me crawling?
Surrounding my world,
They watch me through the night

Strange faces and disturbed stares
Glare at me like hunters seeking their prey
I need them to stay on their shore
My tattered faith won't accept them anymore

[Esh]
Now your imprisoned brain needs trust,
Your senses are learning
Silence is broken, you have to believe

[Kallon]
Glasses are tumbling,
Chairs are sliding through the room
I'm paralysed on the ground, leave me alone!

[Esh]
Doors from the other side are open,
My words appear for you
Silence is broken, it's time to believe

[Kallon]
I am lost in my obsessions, can you see me crawling?
Surrounding my world, they watch me through the night

I am lost in my obsessions, can you see me crawling?
Surrounding my world, they watch me through the night

Lost in my obsessions, come save me I'm crawling
Falling down...
I fall into madness, losing control, ghostly messages fill my eyes

[Esh]
Lost in your obsessions

[Kallon]
Can you hear me calling?

[Esh]
We are not illusions!

[Kallon]
You can keep me from falling
[Esh]
"Kallone!"

[Kallon]
... [překvapený]

[Kallon]
Flashbacky nebo sny, neskutečné tvary
Pronásledují mě jako stíny na zdech
Už nechci slyšet jejich kvílení
Moje pomatená mysl mě znovu šálí

Zrcadla jsou zprohýbané,
Zvuky plují skrz strop
Paralyzovaný na zemi, bojím se neznámého...

[Esh]
Dveře na druhou stranu jsou otevřené,
Má slova se ti zjevují
Ticho je prolomeno, musíš uvěřit

[Kallon]
Jsem ztracený v posedlostech,
Vidíš mě, jak se plazím?
Okolí mého světa
Sleduje mě skrze závoj noci

Zvláštní tváře a znepokojené pohledy
Zírají na mě jako lovci na svou kořist
Chci, aby zůstali na jejich straně
Moje potrhaná víra už je nemůže akceptovat

[Esh]
Tvoje uvězněná mysl potřebuje uvěřit,
Tvé smysly se procvičují
Ticho je prolomeno, musíš uvěřit

[Kallon]
Sklenice se řítí dolů,
Židle jezdí po pokoji
Jsem paralyzovaný na zemi, nech mě být!

[Esh]
Dveře na druhou stranu jsou otevřené,
Má slova se ti zjevují
Ticho je prolomeno, je čas uvěřit

[Kallon]
Jsem ztracený v posedlostech, vidíš mě, jak se plazím?
Okolí mého světa mě sleduje skrze závoj noci

Jsem ztracený v posedlostech, vidíš mě, jak se plazím?
Okolí mého světa mě sleduje skrze závoj noci

Ztracený v posedlostech, zachraň mě, plazím se
Padám dolů...
Upadám v šílenství, ztrácím kontrolu, strašidelné zprávy zaplňují mé oči

[Esh]
Ztracený ve svých posedlostech

[Kallon]
Slyšíš mé volání?

[Esh]
Nejsme iluze!

[Kallon]
Můžete mě zachránit
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama