Štítek Reklama

Texty písní Epica The Phantom Agony Seif Al Din (The Embrace That Smothers - Part..

Seif Al Din (The Embrace That Smothers - Part..

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The origin of a dogma
Placed in a new millennium
Vilified demons have been embraced
And given a warm welcome

The Seif al Din
Hasn’t got the ghost of a chance to rust
Because it has always been kept in shape
In serving the one Almighty

The rudiments have always been misinterpreted during history,
despite the good intentions of many disciples who’s faithful believe was strong and unswayed.
Most leaders interpret the old words to their
advantage in the attempt of gaining leadership and power
over those unfortunate enough to fall under their maliciousness and manipulative ways.
This misuse of trust will forever stain the pages of history,
echoing the exploitation and the frailty of decent
men carried away by nurtured rancour...

Perpetual distrust fed by a belief
In the malevolence of the others

When the beautiful unreality holds out its hand
It’s better not to lose yourself in blind faith

La Illah Illallah, Mohammed rasul Allah
Původ článku víry.
V novém milleniu
Hanobení démonové sevření
A srdečně uvítáni

Seif al Din
Neměl ducha šance zrezivění
Protože on byl vždy držen v sevření.
Ve službách všemohoucího.

Počátkům vědění bylo vždy v historii špatně chápáno,
navzdory dobrým úmyslům mnohých
učenců, jejichž víra silná a nespoutaná byla.
Ti největší vůdci překrucují stará slova k svému
prospěchu, k získávání a moci nad
těmi, co neměli to štěstí a upadli do jejich škodolibosti a
manipulací.
Toto zneužití víry navždy bude špinit stránky dějin,
opakující vykořisťování a slabost nevinných lidí
unesena, živena zahořklostí...

Věčná nedůvěra krmení vírou
V nevůli jiných

Kdy ti nádherná neskutečnost podává ruku
Je lepší neprohrát se v slepé víře

La Illah Illallah, Mohammed rasul Aláh
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama