Štítek Reklama

Texty písní Epica The Phantom Agony Feint

Feint

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The very brightest candle of all has been extinguished
Smothered by those who could not bear to face reality

Every beat of your heart tore the lies all apart
Made foundations quiver
Every wave in the lake caused the porcelain to break
And I shiver....

The leftover tallow just doesn't contain
All the right answers
Under a sea of dust lies a vast wealth of wisdom

As untouched snow turns red
Innocence dies

This black page in history is not colourfast,
Will stain the next
All what remains is just a feint of what was meant to be
This black page in history is not colourfast,
Will stain the next
And nothing seems in life,
In dreams like what was meant to be
Nejjasnější svíčka ze všech byla uhašena
Udušena těmi, kteří nemohli čelit realitě

Každý úder tvého srdce trhal všechny lži na části
Otřásá základy
Každá vlna na jezeře způsobuje, že se porcelán rozbíjí
A já se třesu...

Zbytek svíčky neobsahuje
všechny pravdivé odpovědi
Pod mořem prachu leží obrovské bohatství moudrosti

Jak se nedotčený sníh barví červeně
Nevinnost umírá

Tato černá stránka v historii není stálobarevná,
Může poskvrnit tu další
Všechno co zůstává je jen lest toho, co míněno mělo býti
Tato černá stránka v historii není stálobarevná,
Může poskvrnit tu další
A nic se nezdá v živote,
Ve snech co by jako to, co by se mělo stát
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama