Štítek Reklama

Texty písní Epica The Divine Conspiracy The Obsessive Devotion

The Obsessive Devotion

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Don’t you ever blind me
Don’t be a foolish thief
-Am I?
Don’t you ever bring yourself to grief

Don’t you ever blind me
Don’t ever trick my mind
-Did I?
Don’t you think that you can lie to me
-Did I lie?

Fortuna exprimitur artibus falsis
Et mendacem memorem esse oportet

If he is your moon, I will be your earth
To which you can return, safely or injured.

I feel only misery for myself when I
Look through the eyes of someone else

Don’t you choke and bind me
Don’t be a bleeding heart
-Am I?
Fold then walk away or play your cards
-Let us play!

Fortuna exprimitur artibus falsis
Et mendacem memorem esse oportet

If he is your moon, I will be your earth
To which you can return, safely or injured.

I feel only misery for myself when I
Look through the eyes of someone else
I can't even recognize the path which has to be
Taken to enter infinity.

-Don't you dare me
I dare you
-You don't care about me
I care about you
-Don’t you touch me
-Liar

Fortuna exprimitur artibus falsis
Et mendacem memorem esse oportet

Adoratio permanebit
Quotiens me eges, adero

I prefer to be unhappy with you,
rather than being depressed without you.
I belong to someone, I'm dedicated to
Nothing lasts forever but you, you do…

I prefer to be a lair just like you
To fulfill my deepest desires
I belong to someone, I'm dedicated to
But all that I desire is you

One thoughtless moment passes in slow motion
As I lie down, I realise that…
All I wish is to get rid of this Obsessive Devotion

Venia ad vitam aeternam
Non mibi, non tibi, sed nobis

Hit me as you can
Beat me as you wish
Liar

Fortuna mutual coniuncti
Per tota saecula futura

I have raised myself for you
But now I regret

Venia ad vitam aeternam

This is the end
Nikdys mě neoslepil
Nikdys nebyl ten bláhový zloděj
- Jsem?
Nikdy ses nepřivedl k zoufalství

Nikdys mě neoslepil
Nikdy sis nehrál s mou myslí
- Hrál jsem si?
Nemyslel sis snad, že mi můžeš lhát
- Já lhal?

Osud svírá mizící vědu
A nezapomenutelné lži konzumují naše potřeby

Jestli je tvým měsícem, budu tvou zemí
Do které se můžeš vrátit, v bezpečí nebo v zoufalství

Cítím v sobě jenom utrpení když
Se kouknu do očí někoho jiného

Nezadusils a nesvázals mě
Nebyls krvácející srdce
- Jsem?
Jsi zlomený, tak půjdeš svou cestou nebo budeš dále hrát tu hru
- Nech nás hrát!

Osud svírá mizící vědu
A nezapomenutelné lži konzumují naše potřeby

Jestli je tvým měsícem, budu tvou zemí
Do které se můžeš vrátit, v bezpečí nebo v zoufalství

Cítím v sobě jenom utrpení když
Se kouknu do očí někoho jiného
Nemůžu rozeznat cestu, která byla vybrána
Jako vstup do nekonečna

Nevyzýváš mě snad
- Vyzývám tě
Nestaráš se o mě
Já se o tebe starám
Nedotýkáš se mě
- Lháři

Osud svírá mizící vědu
A nezapomenutelné lži konzumují naše potřeby

Poslední čin úcty
Jak často jen potřebujeme dotyk?

Raději budu nešťastný s tebou
raději než být v depresi bez tebe
Někomu patřím, jsem nadšený
Nic netrvá navždy, ale ty... ty ano...

Raději budu lhář - tak jako ty
Abych naplnil mé nejtajnější toužby
Někomu patřím, jsem nadšený
Ale vše, po čem toužím jsi ty

Jedna bezmyšlenkovitá chvíle projde v pomalém pohybu
Jak jsem zalehla, uvědomila jsem si že...
Vše, co chci je dostat se z této utkvělé oddanosti

Laskavost věčného života
Ani ty, ani já, nic

Prašti mě jak můžeš
Mlať mě jak si přeješ
Lháři

Osud nevyřknutého slova
Skrz všechny věky do budoucnosti

Pozvedl jsem se pro tebe
Ale nyní lituji

Laskavost věčného života

To je konec
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama