Štítek Reklama

Texty písní Epica The Divine Conspiracy The Divine Conspiracy

The Divine Conspiracy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Quaestio nostra est aeterna
Ultima requies fons vitae
Sed eam ut novam ducemus

We will never know all possibilities to predict what is to come
And so we have illusions to think freely

Once we had been
Rich from within
Did not try to reach
What we couldn’t achieve
Because once we had been
Able to win
From the need to succeed

We need to be innocent to live the life we've lived for so long
We need to be blind enough to live the life we live right now

Who possesses your time also possesses your mind

Once we had been
Rich from within
Did not try to reach
What we couldn’t achieve
Because once we had been
Able to win
From the need to succeed

We need to be innocent to live the life we've lived for so long
We need to be deaf enough to live the life we live right now

Reach out, touch infinity
Life is just a memory
Time is not the entity
Like it used to be

The Divine Conspiracy
Opens up the reality
Time is not the entity
Like it claims to be

Once we had been
Rich from within
Did not try to reach
What we couldn’t achieve
Because once we had been
Able to win
From the need to succeed

We need to be innocent to live the life we've lived for so long
We need to be insensitive to live the life and so ignore it all

Who possesses your time also possesses your mind

Who possesses your time
-Mislead us all, we are not in control
Also possesses your mind
-There is no trace that will lead to this place

Reach out, touch infinity
Life is just a memory
Time is not the entity
Like it used to be

The Divine Conspiracy
Opens up the reality
Time is not the entity
Like it claims to be

Desperately we all
Clutch at the last straw
We stumble and fall
Countdown to die
To heal it all

We will never reach
Our capacities, no more
We cannot expand
Our boundaries

Once we had been
Rich from within
Did not try to reach
What we couldn’t achieve
Because once we had been
Able to win
From the need to succeed

We need to be innocent to live the life we've lived for so long
We need to be insensitive to breathe so we can take it all for granted

Reach out, touch infinity
Life is just a memory
Time is not the entity
Like it used to be

The Divine Conspiracy
Opens up the reality
Time is not the entity
Like it claims to be
Quaestio nostra est aeterna
Ultima requies fons vitae
Sed eam ut novam ducemus

Nikdy nepoznáme všechny možnosti jak předvídat co přijde
Tak máme iluze, abychom přemýšleli upřímně

Kdysi jsme byli
Bohatí zevnitř
Nesnažili jsme se dosáhnout
Čeho jsme nemohli docílit
Protože kdysi jsme byli
Schopni vyhrát
Od potřeb k úspěchu

Potřebujeme nevinnost abychom mohli žít život, pro který žijeme tak dlouho
Potřebujeme být dostatečně slepí, abychom mohli žít život co zrovna žijeme

Nedosažitelný, dotkni se nekonečna
Život je jenom vzpomínka
Čas není živá bytost
Jak se nám zdál být

To předvídané spiknutí
Otevírá realitu
Čas není živá bytost
Jak nám to tvrdili

Kdysi jsme byli
Bohatí zevnitř
Nesnažili jsme se dosáhnout
Čeho jsme nemohli docílit
Protože kdysi jsme byli
Schopni vyhrát
Od potřeb k úspěchu

Potřebujeme nevinnost abychom mohli žít život, pro který žijeme tak dlouho
Potřebujeme být dostatečně slepí, abychom mohli žít život co zrovna žijeme

Kdo vlastní tvůj čas také vlastní tvou mysl

Vlastníme tvůj čas
Všechny si nás zmátl, nejsme pod kontrolou
Také vlastníme tvou mysl
Není tu žádná stopa, co by tě dovedla na to místo

Nedosažitelný, dotkni se nekonečna
Život je jenom vzpomínka
Čas není živá bytost
Jak se nám zdál být

To předvídané spiknutí
Otevírá realitu
Čas není živá bytost
Jak nám to tvrdili

Zoufale se všichni
Držíme za poslední stéblo trávy
Klopýtli jsme a padáme
Odpočítáváme si čas
Který to vše zahojí

Nikdy nedosáhneme
Té kapacity, už ne
Nemůžeme rozšířit
Naše hranice

Kdysi jsme byli
Bohatí zevnitř
Nesnažili jsme se dosáhnout
Čeho jsme nemohli docílit
Protože kdysi jsme byli
Schopni vyhrát
Od potřeb k úspěchu

Potřebujeme nevinnost abychom mohli žít život, pro který žijeme tak dlouho
Potřebujeme být dostatečně slepí, abychom mohli žít život co zrovna žijeme

Nedosažitelný, dotkni se nekonečna
Život je jenom vzpomínka
Čas není živá bytost
Jak se nám zdál být

To předvídané spiknutí
Otevírá realitu
Čas není živá bytost
Jak nám to tvrdili
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama