Štítek Reklama

Texty písní Epica The Divine Conspiracy Never Enough

Never Enough

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Can’t you hear me screaming, once again?
Voices you can’t hear
Because you are consumed and incontent
With everlasting greed

Don’t you see me on my hands and knees?
Begging and bleeding
You’re smiling as you bite the hand that feeds
But will you never see?

Always wanting what your eyes can’t see
Needing what your arms can’t reach
Thinking you are in need
Always hearing what your ears can’t hear
Feeling what your hands can’t touch
Thinking you’re incomplete

(Enough)
It was,
Never enough that I gave to you
All of the horror that you’ve put me through
(Never enough)
How can I make up my mind this time?
This is where I will draw the line

Sacrificed my life to be with you
Why did you leave me?
There’s nothing more from me you can consume
Cause you are incomplete

Always wanting what your eyes can’t see
Needing what your arms can’t reach
Thinking you are in need
Always hearing what your ears can’t hear
Feeling what your hands can’t touch
Thinking you’re incomplete

(Enough)
It was,
Never enough that I gave to you
All of the horror that you’ve put me through
(Never enough)
How can I make up my mind this time?
This is where I will draw the line

Everlasting need
Would you please?
Answer me and
Make me complete

Everlasting greed
Would you please?
Set me free
Fulfill all my needs and make me complete

(Enough)
It was,
Never enough that I gave to you
All of the horror that you’ve put me through
(Never enough)
How can I make up my mind this time?
This is where I will draw the line

Never again will I be with you
No promise eternal carrying us through
I finally made up my mind this time
This is the end, I’ve drawn the line
Never enough to devour your greed
Neslyšíš mě křičet, jednou znovu?
Hlasy neslyšíš
Protože jsi opotřebovaný
S věčnou chamtivostí

Nevidíš mě na mých rukou a kolenou?
Žebrám a krvácím
Usmíváš se, jako když koušeš ruku, kterou se krmíš
Ale nikdy neuvidíš?

Vždy chceš to, co tvé oči nevidí
Potřebuješ co tvé paže nemohou vzít
Přemýšlíš, že jsi v nouzi
Vždy slyšíš, co tvé uši neslyší
Cítíš to, čeho se tvé ruce nemohou dotknout
Přemýšlel jsi neúplně

(Dost)
Bylo
Nikdy dost toho, co jsem ti dala
Všechno z hrůzy, kterou jsi skrz mě dal
(Nikdy dost)
Jak teď můžu donutit svou mysl?
Tady je místo, kde nakreslím linku

Obětovala jsem svůj život abych byla s tebou
Proč jsi mě neopustil?
Ode mě tu není nic víc co bys mohl strávit
Protože jsi nekompletní

Vždy chceš to, co tvé oči nevidí
Potřebuješ co tvé paže nemohou vzít
Přemýšlíš, že jsi v nouzi
Vždy slyšíš, co tvé uši neslyší
Cítíš to, čeho se tvé ruce nemohou dotknout
Přemýšlel jsi neúplně

(Dost)
Bylo
Nikdy dost toho, co jsem ti dala
Všechno z hrůzy, kterou jsi skrz mě dal
(Nikdy dost)
Jak teď můžu donutit svou mysl?
Tady je místo, kde nakreslím linku

Věčná potřeba
Mohl bys prosím?
Odpovědět mi a
Kompletně mě donutit

Věčná chamtivost
Mohl bys prosím?
Mě osvobodit
Splní všechny moje potřeby a kompletně mě donutí

(Dost)
Bylo
Nikdy dost toho, co jsem ti dala
Všechno z hrůzy, kterou jsi skrz mě dal
(Nikdy dost)
Jak teď můžu donutit svou mysl?
Tady je místo, kde nakreslím linku

Nikdy znovu nebudu s tebou
Neslibuj věčnost skrz naše pokračování
Konečně jsem nyní donutila svou mysl
Tohle je konec, nakreslila jsem čáru
Nikdy dost ke zničení tvojí hrabivosti
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama