Štítek Reklama

Texty písní Epica The Divine Conspiracy Beyond Belief

Beyond Belief

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Wisdom, knowledge, science

Develops, always, better, faster
This is the final end

A voice in the wilderness
Fights a futile war
Because the strong are deaf
More so then before

Massive disregard
Shows what to expect
Scars on top of scars
Racing toward a future we don't have

Fear is taking over me, there is nothing I can see

The Future is as certain
As life will come to an end
When time feels like a burden
We struggle with our certain death

Wisdom, knowledge, science

Develops, always, better, faster

We have to guide ourselves
For we cannot stand
One more false pretence getting out of hand

Now fear is the driving force
Taking over us Aad finding out this source
May turn out to be too much to bear

Fear is taking over me, there is nothing I can see
How could this have come to be

The Future is as certain
As life will come to an end
When time feels like a burden
We struggle with our certain death

Wisdom, knowledge, science

Develops, always, better, faster
Defeats us

Science, knowledge, wisdom
Destroys us, always, ever, faster
This is the final end

Thirteen moons
The path to walk
Thirteen moons
The path to talk
Restore all that belongs to us

Thirteen moons
The way to speak
Thirteen moons
Is what we seek
Restore all that was left behind

The Future is as certain
As life will come to an end
When time feels like a burden
We struggle with our certain death

[solo]

The Future is as certain
As life will come to an end
When time feels like a burden
We struggle with our certain death

Wisdom, knowledge, science

Develops, always, better, faster
Defeats us

Science, knowledge, wisdom
Destroys us, always, ever, faster

This is the final end
Moudrost, znalosti, věda

Se vyvíjejí, vždy, lépe, rychleji
Toto je opravdový konec

Hlas v divočině
Bojuje marnou válku
Protože síla je hluchá
Více jako předtím

Masivní pohrdání
Ukáže co očekávat
Jizvy na vrchole jizev
Závodí oproti budoucnosti, kterou nikdy nebudeme mít

Strach mě ovládá, už tu není nic, co bych viděla

Budoucnost, s kterou jsem si jistá
Jako že život jednou skončí
Když čas jako by byl břemeno
Zápasíme s naší jistou smrtí

Moudrost, znalosti, věda

Se vyvíjejí, vždy, lépe, rychleji

Musíme se chránit
Protože nedokážeme stát
Ještě jedna chyba předvídá že se nám to vymkne z rukou

Najednou je strach silnější
Ovládá nás a nachází nás zdroj
Možná se jen osvědčí, že se toho nedá tolik unést

Strach mě ovládá, už tu není nic, co bych viděla
Jak jsme mohli dovolit, aby se to stalo

Budoucnost, s kterou jsem si jistá
Jako že život jednou skončí
Když čas jako by byl břemeno
Zápasíme s naší jistou smrtí

Moudrost, znalosti, věda

Se vyvíjejí, vždy, lépe, rychleji
Poráží nás

Věda, znalosti, moudrost
Ničí nás, vždy, vždycky, rychleji
Tohle je fakt konec

Třináct měsíců
Cesta po které jít
Třináct měsíců
Je co hledáme
Obnovit co bylo zanecháno v pozadí

Budoucnost, s kterou jsem si jistá
Jako že život jednou skončí
Když čas jako by byl břemeno
Zápasíme s naší jistou smrtí


Moudrost, znalosti, věda

Se vyvíjejí, vždy, lépe, rychleji
Poráží nás

Věda, znalosti, moudrost
Ničí nás, vždy, vždycky, rychleji
Tohle je fakt konec
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama