Štítek Reklama

Texty písní Enigma The greatest hits Gravity Of Love

Gravity Of Love

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Turn around, I can smell what you don't see
Close your eyes, it's so clear
Here's the mirror, behind there is a screen
On both ways you can get in

Don't think twice before, you listen to your heart
Follow the trace for a new start

What you need and everything you'll feel
Is just a question of the deal
In the eye of storm you'll see a lonely dove
The experience of survival is the key
To the gravity of love

The path of excess leads
To the tower of wisdom
The path of excess leads
To the tower of wisdom

Try to think about it
That's the chance to live your life
And discover what it is
What's the gravity of love

Look around just people
Can you hear their voice?
Find the one who'll guide you
To the limits of your choice

But if you're in the eye of storm
Just think of the lonely dove
The experience of survival is the key
To the gravity of love, love
Otoč se, můžu cítit to, co nevidíš
Zavřete oči, je to tak zřejmé
Tady je zrcadlo, za kterým je obrazovka
Na obě cesty se můžete dostat

Nepřemýšlej dvakrát předtím, poslouchej své srdce
Následujte stopu k novému začátku

To, co potřebujete a vše, co budete cítit
Je jen otázkou dohody
V oku bouře uvidíte osamělou holubici
zkušenost přežití je klíč
K přitažlivosti lásky

Cesta vede nad
Do věže moudrosti
Cesta vede nad
Do věže moudrosti

Zkuste o tom přemýšlet
Je to šance žít svůj život
A objevovat, co to je
Co je přitažlivost lásky

Rozhlédni se kolem pouze lidé
Můžete slyšet jejich hlas?
Najděte ten který vás dovede
Až na hranice své volby

Ale pokud jste v oku bouře
Jen pomyslete na osamělou holubici
zkušenost přežití je klíč
K přitažlivosti lásky, lásky
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama