Štítek Reklama

Texty písní Disturbed Believe Believe

Believe

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Believe, when you lie
You will never need to recognize yourself
To deceive
To remove all chance of doubt and be received
With your lie
The deception is complete when you concede
And decide
To reject your lives, sacrificed to me

Penance can't absolve your sin, into me
Penance can't absolve your sin
All your belief cannot absolve your sin [x2]

Believe, when you lie
You will never need to recognize the source
Of deceit
To renew your faith in God
You must believe, in your lie
The redemption is complete when you conceive
And decline
To release your lives
Sacrificed to me

Penance can't absolve your sin, into me
Penance can't absolve your sin
All your belief cannot absolve your sin [x2]

Reap your life, like you want to recognize, all you've come to [x2]

Reap your life
Veiled in shadow
Recognize
Faces of the crucified
I can hear their screams tonight
Ever haunting me

Burn your lie into me

Penance can't absolve your sin, into me
Penance can't absolve your sin
All your belief cannot absolve your sin [x4]
Věř, když lžeš
Nikdy nebudeš potřebovat uznat sám sebe
Klamat
Odstranit všechny pochybné šance a být přijat
S tvou lží
Podvod je kompletní, když to uznáš
A rozhodneš
Odmítnout své životy, obětuješ se pro mě

Pokaní tě nemůže zprostit hříchu, do mně
Pokaní tě nemůže zprostit hříchu
Žádná tvá víra tě nemůže zprostit hříchu (2×)

Věř, když lžeš
Nikdy nebudeš potřebovat uznat sám sebe
Z podvodu
Obnovit tvou víru v Boha
Musíš věřit, ve svou lež
Tvé vykoupení je kompletní, když si to představíš
A poklesneš
K osvobození svých životů
Obětuješ se pro mě

Pokaní tě nemůže zprostit hříchu, do mně
Pokaní tě nemůže zprostit hříchu
Žádná tvá víra tě nemůže zprostit hříchu (2×)

Skliď svůj život, když chceš uznat, vše k čemu jsi dospěl (2×)

Skliď svůj život
Zahalený ve stínech
Uznání
Tváře ukřižovaného
Můžu dnes v noci slyšet jejich vřískot
Stále mě straší

Propal své lži do mně

Pokaní tě nemůže zprostit hříchu, do mně
Pokaní tě nemůže zprostit hříchu
Žádná tvá víra tě nemůže zprostit hříchu (4×)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama