Štítek Reklama

Texty písní Derdian New Era Pt. 2 - War Of The Gods The Hunter

The Hunter

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Living and Fighting Together
Living and Fighting Forever
Living and Fighting Wherever
We will steal into your soul

Ride now!!!

Despair and pain inside my heart
Become a fearful hate
Death pictures in my mind, the start
For me to seal your fate
There is just one thing I’ m thinking to - What d’ you think milord? - Speak ? to your horde!
Dissolution of his power, dust and ash I want!

CHORUS:
I am your hunter, I’ll capture you for
All the disaster and pain, you brought to this world
Hate raising up, my heart is burning for
This wounds that will not eal
Take my word this times for real
I am your punisher and my revenge
Will strike you fierce and quick!

Living and Fighting Together
Living and Fighting Forever
Living and Fighting Wherever
We will steal into your soul

The time to come to raise my head ‘n
Revolt against you lord
I’m getting to the place you hide
This journey ain’t too long
Only a few days ride just wait and see - Ride to get that prey! - First prize for our hate!
And I’ll bring with me the force of the love that you’ve destroyed

CHORUS

I’m a man but I will become a god
‘Cause that what you takes to battle with you
Equal strenght we make you experience fear again
This world needs the balance restored

CHORUS

Living and Fighting Together
Living and Fighting Forever
Living and Fighting Wherever
We will enter in your soul
And in the rage of my fire
I will transform my desires
And I will ask for my powers
my own holy god!
Životní a společný boj
Žije a bojuje navždy
Tam, kde žije a bojuje
Budeme krást do vaší duše

Cestuj teď !

Zoufalství a bolest uvnitř mého srdce
Staňte strašlivou nenávistí
Obrázy smrti v mé mysli, start
Pro mě k utěsnění svůj osud
Je tu jen jedna věc, já 'm myšlení - Co d' si myslíte, že můj pane? - říkáte? na Horduuu!
Rozpuštění jeho síly, prach a popel chci!

SBOR:
Já jsem váš lovec, já vás zachytim
Veškeré neštěstí a bolest, jsi přinesl na tento svět
Nenávist povědomí se, mé srdce hoří pro
To rány, které nebudou
Take moje slovo této doby v realitě
Já jsem vaše Punisher a moje pomsta
Udeřím na vás divoce a rychle!

Životní a společný boj
Žije a bojuje navždy
Tam, kde žije a bojuje
Budeme se vkrádat do vaší duše

Čas, aby pozvednout hlavu
Vzpoura proti lordovi
Cestuji na místo, kde se schovává
Tato cesta není příliš dlouhá
Jen několik dní budu jezdit a uvidíme jakou cestou se dostat, za kořistí! - První cena pro naší nenávist!
A já vezmu s sebou sílu lásky, které jste zničil

SBOR

Jsem muž, ale já se stanu bohem
'Protože to, co jste se do bitvy s vámi
Stejnou sílu jsme vás zkušenosti strach znovu
Tento svět potřebuje obnovit rovnováhu

SBOR

Životní a společný boj
Žije a bojuje navždy
Tam, kde žije a bojuje
Mě vstoupí do duše
A vztek je můj oheň
I promění mé touhy
A zeptám se pro svou pravomoc
Mého vlastního svatého Boha!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama