Štítek Reklama

Texty písní Delain Lucidity See Me In Shadow

See Me In Shadow

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Standing in the shadow of our lies
To hide our imperfections
Doing anything we can to hide
Eyes wide open but still blind
To see what really matters
And insecurity won't go
See me in shadow

Standing by the ruins of your soul
That cries for some more meaning
Wondering when you have
Become so cold

Chorus:
So cold
And all the pictures of your past are gone
So cold, so cold
Forget yourself
And who you are
Another life is not that far

Standing by the paintings of your dreams
But you have awoken
And all the purples and the greens
Have turned to black
And the ruins of your soul
Have died, no more meaning
I wonder when you have Become so cold

So cold
And all the pictures of your past are gone
So cold, so cold
Forget yourself
And who you are
Another life is not that far

Not that far
Stojíme ve stínu našich lží
Abychom skryli naše nedostatky
Děláme vše, co můžeme, abychom to ukryli
Oči doširoka otevřené, ale stále slepí
Abychom viděli opravdové důvody
A nejistota nemizí
Viz mne ve stínu

Sojím u ruin mé duše
Která pláče pro nějaký další úmysl
Divící se když se máš
Stát, tak ledovým

Refrén:
Tak ledovým
A všechny obrázky tvé minulosti zmizely
Tak ledovým, tak ledovým
Zapomínáš na sebe
A na to kdo jsi
Jiný život není tak daleko

Stojím u obrazů tvých snů
Ale ty jsi vzbuzen
A všechny ty fialové a zelené
Zčernaly
A ruiny tvé duše
Zemřely, beze smyslu
Divím se, že se stáváš tak ledovým

Tak ledovým
A všechny obrázky tvé minulosti zmizely
Tak ledovým, tak ledovým
Zapomínáš na sebe
A na to kdo jsi
Jiný život není tak daleko

Ne tak daleko
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama