Štítek Reklama

Texty písní Darzamat Solfernus' Path Vote For Heresy

Vote For Heresy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The world is turning to ashes
when faith triumphs
the faith of those convinced
they believe in nothing
you conceal your dark soul
and your filthy thoughts
that spectre of naivety
that burns in your eyes
tears the fabric of noble ideas
overwhelmed by gloom you head
towards the nameless void
your doom dwelling in this deserted city
has become its dungeon

The age of magic when you
struggle with the waves of darkness
enfolds you with a haze of sin
The moaning of the
condemned reverberates within you
you abandon those silver shrines
they want to shroud your mind
with the veil of their black wings
in the grip of death you renounced your god
and arose as a heretic
that is how infinity awakens

I’ve ceased to believe in false miracles
Vote for heresy
In flames I’m descending into the shades of death
Vote for heresy
I’m spreading the wings of my wicked plan
Vote for heresy
Hidden from the human sight in a cloud of black mist
Svět mění se v popel
Když osud vyhrává
Víra v přesvědčení
Nevěří v nic
Ukrýváš svou temnou duši
A tvé špinavé myšlenky
To spektrum naivity
Co hoří v tvých očích
Slzy hrubé vznešených idejí
Přemožené soumrakem v tvé hlavě
Směrem k bezejméné prázdnotě
Tvá zkáza toulá se v tom pouštním městě
Stala se jeho vězením

Věk magie, když
Bojuješ s vlnami temnoty
Tě sevře v mlze hříchu
Skučení
Odsouzených ozvěn v tobě
Opouštíš ty stříbřité záblesky
Chtějí ovládnout tvou mysl
Se závojem jejich černých křídel
V objetí smrti zapíráš svého boha
A povstáváš jako kacíč
Tak se věčnost probouzí

Přestal jsem věřit ve falešné zázraky
Volte kacířství
V plamenech sestupuji k stínům smrti
Volte kacířství
Spřádám křídla mého špinavého plánu
Volte kacířství
Ukrytý z lidského dohledu v mraku černé mlhy
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama