Štítek Reklama

Texty písní Christian Various Artists Make a Stand

Make a Stand

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

How long must we sit and wait for a hero?
And how long must we waste today for tomorrow?
To our people that’s lost in the dark
We can be guiding hand, shining star
If we only could see that the hero is here
In our hearts, young as we are

We can stand and make a stand
Heart to heart and hand in hand
Let that voice out inside
That we can’t keep on hiding
Gotta work to make things work
Gotta change to change the world
‘Cause we cannot deny, we gotta give it a try
We are never too young to come as one
And to make a stand.

Stand firm, be a guiding light to the nation
Stand proud, let's unite in one celebration
With the Power of God from above
We can tell all the world of His love
Standing firm in the faith
Doing all of our work from the heart
We've got to start to make a stand

We can stand and make a stand
Heart to heart and hand in hand
Let that voice out inside
That we can’t keep on hiding
Gotta work to make things work
Gotta change to change the world
‘Cause we cannot deny, we gotta give it a try
We are never too young to come as one
And to make a stand.

For together, we’re strong
Now it won’t be for long
Till we heal this broken land
If we live what we’ve learned
Take this time to take our turn
To make a stand!

Let that voice out inside
That we can’t keep on hiding
Gotta work to make things work
Gotta change to change the world
‘Cause we cannot deny, we gotta give it a try
We are never too young to come as one
And to make a stand.

We can stand and make a stand
Heart to heart and hand in hand
Let that voice out inside
That we can’t keep on hiding
Gotta work to make things work
Gotta change to change the world
‘Cause we cannot deny, we gotta give it a try
We are never too young to come as one
We can make a stand
Jak dlouho musíme sedět a čekat na hrdinu?
A jak dlouho musíme ztrácet dnešek pro zítřek?
Pro naše lidi, co jsou ztraceni v temnotě
Můžeme být pomocnou rukou, svíticí hvězdou
Kdybychom jen mohli vidět, že hrdina je zde
V našich srdcích, mladý jako my

Můžeme stát a postavit si obranu
Srdce k srdci a ruka k ruce
Nech tento hlas co je uvnitř
Nemůžeme ho nadále skrývat
Musíme pracovat, aby věci pracovaly
Musíme měnit, aby se změnil svět
Protože to nemůžeme popřít, musíme to zkusit
Nejsme nikdy příliš mladí na to být jedno
A vytvořit si obranu

Stůj pevně, buď vedoucí světlo pro národnost
Stůj hrdě, pojďme se sjednotit v jednu oslavu
Se Sílou od Boha ze shora
Můžeme říct celému světu o jeho Jeho lásce
Stát prvně ve víře
Dělat všechnu práci ze srdce
Dostali jsme start k tomu vytvořit si obranu

Můžeme stát a postavit si obranu
Srdce k srdci a ruka k ruce
Nech tento hlas co je uvnitř
Nemůžeme ho nadále skrývat
Musíme pracovat, aby věci pracovaly
Musíme měnit, aby se změnil svět
Protože to nemůžeme popřít, musíme to zkusit
Nejsme nikdy příliš mladí na to být jedno
A vytvořit si obranu

Pro společně, jsme silní
Nyní to nebude už dlouho
Dokud neoživíme tuhle zničenou zem
Pokud žijeme to, co jsme se naučili
Využijeme tento čas k otočení
Vytvoření si obrany

Nech tento hlas co je uvnitř
Nemůžeme ho nadále skrývat
Musíme pracovat, aby věci pracovaly
Musíme měnit, aby se změnil svět
Protože to nemůžeme popřít, musíme to zkusit
Nejsme nikdy příliš mladí na to být jedno
A vytvořit si obranu

Můžeme stát a postavit si obranu
Srdce k srdci a ruka k ruce
Nech tento hlas co je uvnitř
Nemůžeme ho nadále skrývat
Musíme pracovat, aby věci pracovaly
Musíme měnit, aby se změnil svět
Protože to nemůžeme popřít, musíme to zkusit
Nejsme nikdy příliš mladí na to být jedno
Vytvořit si obranu

Interpret

  • Interpret Christian Various Artists

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama