Štítek Reklama

Texty písní Chevelle Hats Off To The Bull Clones

Clones

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You're just a clone of them
Have you no way to set a fire
You're just a clone of them
The Devil's in the ways we live

It's all chemicals by and large it's not you
Or your excitement
I'm caught trading blows and climbing walls for a view
Out of resentment

You're just a clone of them
Have you no way to set a fire
You're just a clone of them
The Devil's in the ways we live

But this sadness you saw in us
Comes honestly from foreign worlds
There's too many muddy feet
It's all too easy counting

So in the end, if I hold the fate, you hold a chance
Never admit, I'd simply ascend
To see what the soul looks like in the end
After all

We need a change I feel
From this saga of old past blandness
Maybe I'll tase myself
Wake up from this maze of lies built up

You're just a clone of them
Have you no way to set a fire
You're just a clone of them
The Devil's in the ways we live
After all, what do I know
Si pouze jejich klon
Nemáš žádný způsob jak založit oheň?
Si pouze jejich klon
Ďábel je na cestách, na kterých my žijeme.

Vše o chemikáliích a velikosti. To nejsi ty
Nebo Tvůj hněv
Jsem přichycen vyměňováním úderů a lezeckou stěnou na rozhled
bez odporu

Si pouze jejich klon
Nemáš žádný způsob jak založit oheň?
Si pouze jejich klon
Ďábel je na cestách, na kterých my žijeme.

Ale tento smutek, který vidíš v nás
přichází čestně z jiných světů
Je tam příliš mnoho zablácených nohou
Všechno je to příliš jednoduché spoléhání

Tak na závěr, pokud já držím osud, ty šanci
Nikdy nepřipustí, že bych prostě stoupl.
Vidíš jak duše vypadá na konci
po všem

Potřebujeme změnu, cítím to
z této ságy dávné nudy
Možná se omráčím
Vzbuď se z tohoto zmatku lží, které si vybudovala

Si pouze jejich klon
Nemáš žádný způsob jak založit oheň?
Si pouze jejich klon
Ďábel je na cestách, na kterých my žijeme.
Co jsem se dozvěděl po tom všem?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama