Štítek Reklama

Texty písní Britney Spears Circus Phonography

Phonography

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We’re not so different you and me,
Cause we both share our share of obscenities
And everybody’s got some freaky tendencies
Hidden or admitted, cause we all got needs

And I make no apologies, (huh huh)
I’m into phonography (huh huh)
And I like my bluetooth buttons comin’ loose
I need my hands free,
Then I let my mind roam
Playing with my ringtone
He got service, I got service
Baby we can talk all night

(Go!)

Chorus
Let’s talk about biology
Make believe you’re next to me
Phonography, phonography
Talk that sexy talk to me
Better make sure that the line is clean
Keep it confidential, you and me
Phonography, phonography
Dirty talking, call it phonography (Hey!)

I can final all your commands
But there will be no talk of adding you to my plans
I’ll keep you connected long as you understand
That’s how we should keep it Mr Telephone-man

And I make no apologies (huh huh)
I’m into phonography (huh huh)
And I like my bluetooth buttons comin’ loose
I need my hands free
Then I let my mind roam
Playing with my ringtone

He got service, I got service
Baby we can talk all night
(Go!)

Chorus
Let’s talk about biology
Make believe you’re next to me
Phonography, phonography
Talk that sexy talk to me
Better make sure that the line is clean
Keep it confidential, you and me
Phonography, phonography
Dirty talking, call it phonography (Hey!)

Baby if you’re not alone
Take me on speakerphone,
What I’m ‘bout to say right here,
Is just for your ears to hear,
If you need to hit me back, hit me back,
I got a styles 69,
(For that ? for that ?)
(Go!)

Chorus
Let’s talk about biology
Make believe you’re next to me
Phonography, phonography
Talk that sexy talk to me
Better make sure that the line is clean
Keep it confidential, you and me
Phonography, phonography
Dirty talking, call it phonography (Hey!)

(Phonography)
(Phonography)
(Go)
Nejsme tak různí ty a já,
Protože oba sdílíme náš podíl nemravnosti
A každý má nějaké výstřední tendence
Skryté nebo připuštěné, protože my všichni máme potřeby

A já se neomlouvám, (jo jo)
Já jsem ve fonografii (jo jo)
A já mám ráda můj bluetooth, tlačítka se ztrácejí
Potřebuji své Handsfree Pak nechám svou mysl se toulat
Hrát s mým vyzváněním
On má signál, já mám signál
Baby můžeme mluvit celou noc

(Go!)

Refrén
Pojďme se bavit o biologii
Přesvědčte se, že jste vedle mě
Fonografie, fonografie
Mluv tak sexy, mluv se mnou
Radši se ujisti, že trasa je volná
Utajme to, ty a já
Fonografie, fonografie
Podlé mluvení, říkej tomu fonografie (Hey!)

Můžu splnit všechny vaše rozkazy
Ale nebude se mluvit o vašem přidání do mých plánů
Nechám vás připojené tak dlouho, dokud budete rozumět
To je, jako bychom si vydržovali pana Telefon-man

A já se neomlouvám, (jo jo)
Já jsem ve fonografii (jo jo)
A já mám ráda můj bluetooth, tlačítka se ztrácejí
Potřebuji své volné ruce,
Pak nechám svou mysl se toulat
Hrát s mým vyzváněním

On dostal službu, já dostala službu
Baby můžeme mluvit celou noc

(Go!)

Refrén
Pojďme se bavit o biologii
Přesvědčte se, že jste vedle mě
Fonografie, fonografie
Mluv tak sexy, mluv se mnou
Radši se ujisti, že trasa je volná
Utajme to, ty a já
Fonografie, fonografie
Podlé mluvení, říkej tomu fonografie (Hey!)

Baby, pokud nejsi sám
Přepni mě na hlasitý telefon,
Co se ti chystám říct právě teď,
Je jen pro tvoje uši,
Pokud mi chceš vrátit úder, vrať mi ho,
Mám 69 stylů,
(Za co? Za co?)
(Go!)

Refrén
Pojďme se bavit o biologii
Přesvědčte se, že jste vedle mě
Fonografie, fonografie
Mluv tak sexy, mluv se mnou
Radši se ujisti, že trasa je volná
Utajme to, ty a já
Fonografie, fonografie
Podlé mluvení, říkej tomu fonografie (Hey!)

(Fotografie)
(Fotografie)
(Go)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama