Štítek Reklama

Texty písní BlutEngel Tränenherz Undone

Undone

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I´m here all alone and I´m watching the sky
I don´t want to die but I have to resign
I´ve lost the fight against destiny

I thought I could change the curse of time
But I was unable so I walked the line
Between good and evil from so many years...
I shed too much tears

Now I´m stranded here, disappointed and weak
I lost all my friends but their voices still speak
Of courage and hope
But I´m too tired to try
I´m living a lie

I wait for the rain
I wait for the dawn
I pray every night not to be alone
I wait for the morning that will never come
I am undone
Jsem tu úplně sám a dívám se na oblohu
Nechci zemřít, ale musím rezignovat
Prohrál jsem boj proti osudu

Myslel jsem, že bych mohl změnit kletbu času
Ale nemohl jsem, tak jsem přišel na řadu
Mezi dobrem a zlem z tolika let...
Jsem prolil příliš mnoho slz

Teď jsem tu uvízl, zklamaný a slabý
Ztratil jsem všechny přátele, ale jejich hlasy pořád říkají
Plné odvahy a naděje
Ale jsem příliš unavený to zkusit
Žiji ve lži

Čekám na déšť
Čekám na svítání
Modlím se každý večer, abych nebyl sám
Čekám na ráno, které nikdy nepřijde
Jsem zničen
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama