Štítek Reklama

Texty písní Astarte Quod Superius, Sicut Inferius Quod Superius Sicut Inferius

Quod Superius Sicut Inferius

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Before him, a red light
Flames from fire set in benighted wildness
Natural resemblance made from the meeting
Devoted to the crowed mighty one

Go under the dark swales of earth
To the mournful chambers of sad hell
Cross the un-harvested sea of pulsing with lights

Under our roots
Years were banished
From the deep continent
Our home on Acheron's shore
Gaze the black Tartaros

Out of our roots
Our bodies gaze the stars
How long the beauty last!
Till soul fall down
The "rock" of the life-chain

Branches are the heavens
Around our limbs
We embrace the unchain universe
Před ním, červené světlo
Plamenů ohně stanovených v zaostalé divokost
Fyzická podoba z jednání
Věnována zakokrhal mocný

Jděte do temné Swales zeminy
Do truchlivé komory smutné pekla
Cross-un sklizené moře pulzující světla

V rámci své kořeny
Let byli vyhnáni
Z hluboké kontinent
Náš domov na pobřeží je Acheron
Pohled černé tartaros

Z našich kořenů
Naše těla pohled na hvězdy
Jak dlouho krásu poslední!
Do duše padají
"Skálou" života-řetězce

Pobočky jsou nebesa
Kolem našich končetin
Vítáme unchain vesmír
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama