Štítek Reklama

Texty písní All Time Low Put Up or Shut Up Jasey Rae

Jasey Rae

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Lights out,
I still hear the rain,
These images that fill my head,
Now keep my fingers from making mistakes,
Tell my voice what it takes,
To speak up,
Speak up,
And keep my conscience clean when I wake.

Don't make this easy,
I want you to mean it, Jasey.
(Say you'll mean it)
You're dressed to kill,
I'm calling you out.
(Don't waste your time on me)

Now there's an aching in my back,
A stabbing pain that says I lack,
The common sense and confidence,
To bring an end to promises,
That I make in times of desperate conversation,
Hoping my night could be better than this in the end.
Just say when.

Don't make this easy
I want you to mean it, Jasey.
(Say you'll mean it)
You're dressed to kill
I'm calling you out
(Don't waste your time on me)

I've never told a lie,
And that makes me a liar.
I've never made a bet,
But we gamble in desire.
I've never lit a match,
With intent to start a fire.
But recently the flames,
Are getting out of control.

Call me a name,
Kill me with words,
Forget about me,
It's what I deserve.
I was your chance,
To get out of this town,
But I ditched the car,
And left you to,

Wait outside,
I hope the air will serve to remind you,
That my heart is as cold as the clouds of your breath,
And my words are as timed as the beating in my chest.
Zhasla světla,
Pořád slyším déšť,
Obrazy, co plní moji hlavu,
Teď držte mé prsty od dělání chyb,
Řekněte mému hlasu, co to znamená,
Mluvit nahlas,
Mluvit nahlas,
A udrž mé věsdomí čisté, když vstávám.

Nedělej mi to lehké,
Chci, abys to myslela vážně, Jasey.
(Řekni, že to tak bude)
Jsi nastrojená,
Zvu tě ven.
(Neplýtvej na mě svým časem.)

Cítím v zádech bolest,
Bodavou bolest, která říká, že jsem to pokazil,
Obyčejný pocit a jistota,
Splnit sliby,
Které dávám při zoufalých konverzacích,
Doufajíc, že tahle noc by mohla nakonec být o něco lepší.
Jen řekni kdy.

Nedělej mi to lehké,
Chci, abys to myslela vážně, Jasey.
(Řekni, že to tak bude)
Jsi nastrojená,
Zvu tě ven.
(Neplýtvej na mě svým časem.)

Nikdy jsem neřekl žádnou lež,
A to ze mě dělá lháře.
Nikdy jsem se nesázel,
Ale toužíme hazardovat.
Nikdy jsem nezapálil sirku,
Se záměrem něco podpálit.
Ale nedávno se plameny,
Vymkly kontrole.

Nadávej mi,
Zabij mě svými slovy,
Zapomeň na mě,
To je to, co si zasloužím.
Byl jsem tvá šance ,
Dostat se z tohoto města,
Ale sjel jsem ze silnice,
A prostě tě nechal,

Čekat venku,
Doufám, že ti vítr bude připomínat,
Že mé srdce je chladné jako obláčky tvého dechu,
A má slova jsou omezená stejně jako tlukot v mé hrudi.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama