Štítek Reklama

Texty písní Alicia Keys Unplugged Karma

Karma

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Weren't you the one that said, that you don't want me anymore.
And how you need your space, and give the keys back to your door.
And how I cried and tried and tried to make you stay with me.
But still you said that love was gone, and that I had to leave.
Now you, talkin bout a family
Now you, sayin I complete your dream
Now you, sayin I'm your everything
You confusin me
What you say to me
Don't play with me
Don't play with me.
Cause what goes around, comes around.
What goes up, must come down.
Now who's cryin, desirin to come back to me
What goes around, comes around.
What goes up, must come down.
Now who's cryin, desirin to come back
I remember when
I was sittin home alone
Waitin for you
Til 3 o'clock in the morn
And when you came home, you'd always have some sorry excuse.
And explainin to me, like I'm just some kinda fool
I sacrifice the things I want to and do things for you
But when it's time to do for me, you never come through
Now you, wanna be a bond of me (eyyy)
Now you, have so much to say to me (heyy)
Now you, wanna make time for me
What you do to me.
You confusin me
Don't play with me
Don't play with me.
Cause what goes around, comes around.
What goes up, must come down.
Now who's cryin, desirin to come back to me
What goes around, comes around.
What goes up, must come down.
Now who's cryin, desirin to come back
I remember when
I was sittin home alone
Waitin for you
Til 3 o'clock in the morn
Night after night
Knowin sumthing goin on
Wasn't home befo me
You was,you was gone
Lord knows it wasn't easy, but believe me.
Never thought you'd be the one that would deceived me.
And never do wha u was supposed to do
No need to hose me fool, cause I'm ova you
Cause what goes around, comes around.
What goes up, must come down.
Now who's cryin, desirin to come back to me
What goes around, comes around.
What goes up, must come down.
Gotta stop tryin, to come back to me
What goes around, comes around.
What goes up, must come down.
It's called Karma baby.
And it goes around.
Cause what goes around, comes around.
What goes up, must come down.
Now who's cryin, desirin to come back to me.
Kdyby se vám ten, který řekl, že nechcete, aby se mi už neplatí.
A jak budete potřebovat váš prostor, a dá klíče zpět k vašim dveřím.
A jak jsem volal a snažil a snažil se, aby ty zůstaň se mnou.
Ale stále jste řekl, že láska je pryč, a že jsem musel odejít.
Nyní si, Talkin bout rodinu
Nyní si, sayin I vaše sny
Nyní si, sayin jsem vaše vše
Ty mi confusin
Co říkáte na mě
Nepoužívejte hrát se mnou
Nepoužívejte hrát se mnou.
Protože dění okolo Comes Around.
Co jde nahoru, musí přijít dolů.
Kdo je Cryin, desirin vrátit se ke mně
Co jde kolem, Comes Around.
Co jde nahoru, musí přijít dolů.
Kdo je Cryin, desirin vrátit
Pamatuju si, když
Byl jsem seděl doma sám
Waitin pro vás
Til 3 hodin do rána
A když přišel domů, měli byste mít vždy nějaké líto omluvu.
A explainin se mi, jako jsem nějaký pošetilec
I obětovat to, co chci dělat a co pro vás
Ale když je čas udělat pro mě, nikdy se prostřednictvím
Nyní si, chci být s obligacemi na mě (eyyy)
Nyní můžete mít tolik říci me (heyy)
Teď vás, chtěl využít čas pro mě
Co vy na mě.
Ty mi confusin
Nepoužívejte hrát se mnou
Nepoužívejte hrát se mnou.
Protože dění okolo Comes Around.
Co jde nahoru, musí přijít dolů.
Kdo je Cryin, desirin vrátit se ke mně
Co jde kolem, Comes Around.
Co jde nahoru, musí přijít dolů.
Kdo je Cryin, desirin vrátit
Pamatuju si, když
Byl jsem seděl doma sám
Waitin pro vás
Til 3 hodin do rána
Noc za nocí
Knowin sumthing jde o
Nebyl doma BeFo mi
Nacházíte se, jste byl pryč
Pán ví, že nebylo snadné, ale věřte mi.
Nikdy si myslí, že byste být ten, který by mě podvedl.
A nikdy to bylo u Co dělat
Není potřeba, aby hadice mi blázna, protože já jsem vás vajíčka
Protože dění okolo Comes Around.
Co jde nahoru, musí přijít dolů.
Kdo je Cryin, desirin vrátit se ke mně
Co jde kolem, Comes Around.
Co jde nahoru, musí přijít dolů.
Musím se snažím zastavit, vrátit se ke mně
Co jde kolem, Comes Around.
Co jde nahoru, musí přijít dolů.
Je to nazval Karma miminko.
A to půjde kolem.
Protože dění okolo Comes Around.
Co jde nahoru, musí přijít dolů.
Kdo je Cryin, desirin se vrátí ke mně.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama