Štítek Reklama

Texty písní A-HA Memorial Beach Lie Down In Darkness

Lie Down In Darkness

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

With all our goals and destinations...
Everything must be this way
Vague are hopes
That try our patience
Listen now to what I say

Oh, lie down in darkness
I want you next to me
Oh, lie down in darkness
Here with me

All our trials and tribulations...
Will it ever make much sense
All these years
They disappear
They leave me here
Without defense

Oh, lie down in darkness
I want you next to me
Oh, lie down in darkness
Here with me
U všech našich cílů a destinace ...
Vše musí být tímto způsobem
Vágní jsou naděje
, Které se snaží naši trpělivost
Poslouchejte teď, co jsem řekl

Oh, lehněte si do tmy
Chci, abys vedle mě
Oh, lehněte si do tmy
Tady se mnou

Všechny naše zkoušky a trápení ...
Bude to někdy moc smysl
Všechny ty roky
Zmizí
Nechávají mě tady
Bez ochrany

Oh, lehněte si do tmy
Chci, abys vedle mě
Oh, lehněte si do tmy
Tady se mnou
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama