Štítek Reklama

Texty písní A Brand Easy

Easy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It's not an accident
You mean to touch me
And that's exactly why I'm here
A trick of confidence
Twenty years inside
You're exactly what I need

But I bide
Don't have time to play
So put your toys away

Don't take it easy
Why should we take easy yeah
Should we take it easy

I break into the park
With the insects
Stricking up the costume ball
The light is lovely here
In the neon glow
I could never want for more

But I bide
Don't have time to play
So put your toys away

Don't take it easy
Why should we take easy yeah
Should we take it easy
Why should we take easy yeah
Should we take it easy
Why should we take easy yeah
Easy yeah
To není nehoda
vy míníte dotýkat se mì
a to je pøesnì proè je zde
trik dùvìry
dvacet letù uvnitø
vás jste pøesnì co potøebuji
ale já jsem vìren
nemá èas na to hrát
tak dát vaše hraèky pryè
nedìlat si tìžkou hlavu
proè bychom mìli vzít snadný jo
mìly bychom nedìlat si tìžkou hlavu
já proniknu do parku
s hmyzem
Stricking nahoru kostým míè
svìtlo je roztomilé zde
v neonu žár
nikdy jsem nemohl stíhat více
ale já jsem vìren
nemá èas na to hrát
tak dát vaše hraèky pryè
nedìlat si tìžkou hlavu
proè bychom mìli vzít snadný jo
mìly bychom nedìlat si tìžkou hlavu
proè bychom mìli vzít snadný jo
mìly bychom nedìlat si tìžkou hlavu
proè bychom mìli vzít snadný jo
snadný jo
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama