Štítek Reklama

Texty písní 50 cent Candy shop Movin On Up

Movin On Up

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I run the show now, I got the blow now
You wanna hold now? You can come cop
Im on the low now, I got the fo' pound
Incase a mother fucker got to get shot
The only time is coming, slow down
See they know now, I wont hesitate to make shit hot
D's will shut your block down, after your shot down
We gonna come through and set up shop
You niggas gone work for me now, you gone see now
How I change shit, re-arrange shit
See for you dog, this is new shit
Im from Southside, nigga we do this
They say Im grimey, its hard to find me
When sun lighten up the sky
Niggas wanna line me, try and kill me
Go 'head nigga I dare you to try, fuck that nigga!

[Chorus: 50 Cent]
We movin on up, yeah we gettin' that dough, fa' sho'
We movin on up, you'll get chromed up, cash is flow fa' sho, the dough, nigga you know what?
We movin on up, yeah we gettin' that dough, fa' sho'
We movin on up, you'll get chromed up, cash is flow fa' sho, the dough, nigga you know what?

[Verse 2: 50 Cent]
Im 'bout my bread now, Ill cut your head now
You know you eatin' niggas you should be dead now
I hold a glock down, I gotta drop now
Nigga Im eatin' you know I aint gone stop now
One more trip, one more flip
I move a truckload nigga, not one brick
They make me so sick, fuckin' sick to my stomach
You nigga talk shit, but they know that I want it
My clicks so sick, niggas know how we on it
Light up more shit, the car there when we on it
I spit a gem star get'cha name carved into neck
Have my lil homies run up on yo' ass with the Tech
Yeah I stunt in the Vette , got stash in the Vette
I get head in the whip, I get ass on the jet
Im oh so fresh, so Im motha fuckin' clean
24. Inch gleam, when I pull up on the scene

[Chorus: 50 Cent]
We movin on up, yeah we gettin' that dough, fa' sho'
We movin on up, you'll get chromed up, cash is flow fa' sho, the dough, nigga you know what?
We movin on up, yeah we gettin' that dough, fa' sho'
We movin on up, you'll get chromed up, cash is flow fa' sho, the dough, nigga you know what?

[Bridge: 50 Cent]
Been smokin' that dip, the PCP got 'em thinkin' they can walk on water
That ecstasy will have a nigga rock hard tryna fuck your daughter
The LSD will have niggas runnin' round tryna kill you for us
Smokin' that piff, sippin' that yak, talkin' that shit, loadin' that strap

[Chorus: 50 Cent]
We movin on up, yeah we gettin' that dough, fa' sho'
We movin on up, you'll get chromed up, cash is flow fa' sho, the dough, nigga you know what?
We movin on up, yeah we gettin' that dough, fa' sho'
We movin on up, you'll get chromed up, cash is flow fa' sho, the dough, nigga you know what?
Já øídím pøehlídku právì teï, já jsem dostal úder právì teï
Vy chtít držíte právì teï? Vy mùžete pøijít policajta
Im na nízko právì teï, já jsem dostal fo' tlouct
Uzavøít matku souložník se dostal do dostat výstøel
Jen jedenkrát pøichází, zpomalit
Podívej se na , že oni vìdí právì teï, já jsem zvyklý váhat udìlat hovno horké
D- ovo zavøít váš blok, po vašem výstøelu dolù
My se chystáme projít a zaèít podnikáme
Vy niggas jste šli práci pro mì právì teï, vy jste šli jste vidìli právì teï
Jak já mìním hovno, pøerovnat hovno
Podívejte se na vás pes, toto je nové hovno
Im ze Southside, nigga my dìláme toto
Oni øíkají Imovu špínu, jeho tìžký najít mì
Kdy sluneèní ulehèit nahoru oblohu
Niggas chtít lemovat mì, zkusit a zabít mì
Jdìte ' hlavní nigga, která I odvážíte se, že vy zkusit, šoustejte to nigga!

[pìvecké sbory: 50 cent]
My posun na nahoru, jo my stáváme se tu pastu, fa' sho'
My posun na nahoru, vy dostanete pochromovaný nahoru, hotovost je toková fa' sho, pasta, nigga vy víte co?
My posun na nahoru, jo my stáváme se tu pastu, fa' sho'
My posun na nahoru, vy dostanete pochromovaný nahoru, hotovost je toková fa' sho, pasta, nigga vy víte co?

[poezie 2: 50 cent]
Imùv zápas mùj chléb právì teï, nemoc øezala vaši hlavu právì teï
Vy víte, že vy jezení niggas, které vy byste mìl být mrtví právì teï
Já držím dole glock, já mám snížím právì teï
Nigga Im jezení vy víte, že já aint jsem šel zastavení právì teï
Ještì jedna cesta, ještì jedno plesknutí
Já pohybuji nákladem nigga, ne jednu cihlu
Oni nutí mì tak nemocný, posraný nemocný mùj žaludku
Vy nigga hovor srát, ale oni vìdí že já chci to
Má kliknutí tak nemocný, niggas vìdí jak my na tom
Rozsvite se více hovna, auto tam kdy my na tom
Já plivu drahokam hvìzdné get'cha jméno vyøezaný do krku
Mít mé lil domovy vyhnat do výše na yo' oslovi s Tech
Jo já brzdím ve Vette , dostala skrýš ve Vette
Já dostanu hlavu v bièi, já dostanu osla na proudovém letadle
Im ó! tak èerstvý, tak Imùv motha posraný èistí
24. záblesk palce, kdy já vytáhnu na scénì

[pìvecké sbory: 50 cent]
My posun na nahoru, jo my stáváme se tu pastu, fa' sho'
My posun na nahoru, vy dostanete pochromovaný nahoru, hotovost je toková fa' sho, pasta, nigga vy víte co?
My posun na nahoru, jo my stáváme se tu pastu, fa' sho'
My posun na nahoru, vy dostanete pochromovaný nahoru, hotovost je toková fa' sho, pasta, nigga vy víte co?

[most: 50 cent]
Byla kouøivost že ponoøit, PCP dostal jich myšlení oni mohou jít na vodì
Ta extáze bude mít nigga velmi tìžké tryna hovno vaše dcera
LSD mít niggas bìžící kulatý tryna zabít vás pro nás
Smokin to žvanìní, usrkávající ten jak, protestní demonstrace to hovno, nakládání toho pasu

[pìvecké sbory: 50 cent]
My posun na nahoru, jo my stáváme se tu pastu, fa' sho'
My posun na nahoru, vy dostanete pochromovaný nahoru, hotovost je toková fa' sho, pasta, nigga vy víte co?
My posun na nahoru, jo my stáváme se tu pastu, fa' sho'
My posun na nahoru, vy dostanete pochromovaný nahoru, hotovost je toková fa' sho, pasta, nigga vy víte co?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama