Štítek Reklama

Texty písní Van Canto Break the Silence Primo Victoria

Primo Victoria

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Through the gates of hell
As we make our way to heaven
Through the nazi lines
Primo victoria

(We've been training for years)

We've been training for years
Now we're ready to strike
As the great operation begins
We're the first wave on the shore
We're the first ones to fall
Yet soldiers have fallen before

In the dawn they will pay
With their lives as the price
History's written today
In this burning inferno
Know that nothing remains
As our forces advance on the beach

Aiming for heaven though serving in hell
Victory is ours their forces will fall

Through the gates of hell
As we make our way to heaven
Through the nazi lines
Primo victoria

On the 6th of june
On the shores of western europe 1944
D-day upon us

We've been here before
Used to this kind of war
Crossfire grind through the sand
Our orders were easy
It's kill or be killed
Blood on both sides will be spilled

In the dawn they will pay
With their lives as the price
History's written today
Now that we are at war
With the axis again
This time we know what will come

Aiming for heaven though serving in hell
Victory is ours their forces will fall

Through the gates of hell
As we make our way to heaven
Through the nazi lines
Primo victoria

On the 6th of june
On the shores of western europe 1944
D-day upon us

6th of june 1944
Allies are turning the war
Normandy state of anarchy
Overlord

Aiming for heaven though serving in hell
Victory is ours their forces will fall

Through the gates of hell
As we make our way to heaven
Through the nazi lines
Primo victoria

On the 6th of june
On the shores of western europe 1944
D-day upon us

Through the gates of hell
As we make our way to heaven
Through the nazi lines
Primo victoria

On the 6th of june
On the shores of western europe 1944
Primo victoria
Branami pekla
jak jdeme do nebe
přes nacistické vedení
První vítězství

(po roky jsme byli cvičeni/trénováni)

Po roky jsme byli cvičeni (trénováni)
teď jsme připraveni udeřit
Jak velká operace může začít
Jsme první vlna na pobřeží
jsme první z těch, kteří padají
přesto padli vojáci už předtím

Za svítání budou platit
jejich životy jako cenou
Dnes se píše historie
V tomto pekelném ohni
vězte, že nic nezůstává
jako naše síly tam na pláži

Cílem je projít peklem do nebes
Vítězství je naše, jejich síly sklesnou

Branami pekla
jak jdeme do nebe
přes nacistické vedení
První vítězství

Šestého června
na pobřeží západní evropy r. 1944
Pro nás den D

Byli jsme zde už předtím
pro použití tohoto druhu války
Křížové palby v písku
Naše rozkazy byly jasné (snadné)
zabít nebo být zabit
Krev se prolije na obou stranách

Za svítání budou platit
jejich životy jako cenou
Dnes se píše historie
Teď, když jsme ve válce
znovu s osou
Teď víme, co přijde

Cílem je projít peklem do nebes
Vítězství je naše, jejich síly sklesnou

Branami pekla
jak jdeme do nebe
přes nacistické vedení
První vítězství

Šestého června
na pobřeží západní evropy r. 1944
Pro nás den D

Šestého června r. 1944
Spojenci převracejí válku
Normandie, stát anarchie
Vládce

Cílem je projít peklem do nebes
Vítězství je naše, jejich síly sklesnou

Branami pekla
jak jdeme do nebe
přes nacistické vedení
První vítězství

Šestého června
na pobřeží západní evropy r. 1944
Pro nás den D

Branami pekla
jak jdeme do nebe
přes nacistické vedení
První vítězství

Šestého června
na pobřeží západní evropy r. 1944
První vítězství
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama