Štítek Reklama

Texty písní Ron Pope Reason to hope

Reason to hope

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I gave away more than I had in the blinding cold, casket black when the sun
Went down never did return.
Like gasoline on an open flame, light up so bright then burn away.
If I fall apart,
Look the other way...

When all the things I need feel just like a dream
And every breath I breathe is so hard

Well I just want a reason to hope
A reason to know that I should still be here
Maybe just a glimpse of the light, a patch of blue sky
Something to believe in
I just want a reason to hope
I just want a reason to hope
Want a reason that I should not let go
I want a reason to hope

And it's hard to say times are bad cause it's been much worse, and I know that
But from all I've seen these days are awful hard
And the prays came slow for me at first, then the dame broke down and the
Rivers surge
I am on my knees wondering what it's worth

And all things I need feel just like a dream
And every breath I breathe is so hard

Well I just want a reason to hope
A reason to know that I should still be here
Maybe just a glimpse of the light, a patch of blue sky
Something to believe in
I just want a reason to hope
I just want a reason to hope
Want a reason that I should not let go
I want a reason to hope

And I said hold up
It's alright if you don't see open up your eyes
If you fall down I will pick you up

And I said hold up
It's alright if you don't see open up your eyes
If you fall down I will pick you up

Well I just want a reason to hope
A reason to know that I should still be here
Maybe just a glimpse of the light, a patch of blue sky
Something to believe in
I just want a reason to hope
I just want a reason to hope
Want a reason that I should not let go
I want a reason to hope

And I said hold up
It's alright if you don't see open up your eyes
If you fall down I will pick you up

And I said hold up
It's alright if you don't see open up your eyes
If you fall down I will pick you up
Dal jsem pryč víc, než jsem měl v oslepujícím chladu, rakev černou, jako když slunce,
sešlo dolů, nikdy se nevrítilo.
Jako benzín na otevřeném ohni, rozsvítí se tak jasně a pak shoří.
Kdybych se rozpadl,
Podívejte se na druhou stranu ...

Když všechny ty věci, co potřebuji cítit jako ve snu
A každý dech, který dýchám, je tak těžký

No já jen chci důvod k naději
Důvod vědět, že bych tady měl ještě být
Možná jen letmý pohled na světla, kousek modré oblohy
Něco k uvěření
Chci jen důvod k naději
Chci jen důvod k naději
Chci důvod, že bych to neměl nechat být
Chci důvod k naději

A je těžké říct časy jsou zlé, protože je to ještě mnohem horší, a já vím, že..
Ale ze všech co jsem viděl, tyto dny jsou hrozné, těžké
A nejdřív ke mně pomalu přichází modlitby, pak dáma selhala
Řeky se vzdouvají
Jsem na kolenou, přemýšlím co stojí za to

A všechny věci, potřebuju cítit jako ve snu
A každý dech, který dýchám, je tak těžký

No já jen chci důvod k naději
Důvod vědět, že bych tady měl ještě být
Možná jen letmý pohled na světla, kousek modré oblohy
Něco k uvěření
Chci jen důvod k naději
Chci jen důvod k naději
Chci důvod, že bych to neměl nechat být
Chci důvod k naději

A já jsem řekl: vydrž
Je to v pořádku, pokud nevidíš otevři oči
Pokud spadneš dolů jsem tě vyzvednu

A já jsem řekl: vydrž
Je to v pořádku, pokud nevidíš otevřenýma očima
Pokud spadneš dolů jsem tě vyzvednu
No já jen chci důvod k naději
Důvod vědět, že bych tady měl ještě být
Možná jen letmý pohled na světla, kousek modré oblohy
Něco k uvěření
Chci jen důvod k naději
Chci jen důvod k naději
Chci důvod, že bych to neměl nechat být
Chci důvod k naději

A já jsem řekl: vydrž
Je to v pořádku, pokud nevidíš otevři oči
Pokud spadneš dolů jsem tě vyzvednu

A já jsem řekl: vydrž
Je to v pořádku, pokud nevidíš otevři oči
Pokud spadneš dolů jsem tě vyzvednu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama