Štítek Reklama

Texty písní Powerwolf Bible Of The Beast Raise Your Fist Evangelist

Raise Your Fist Evangelist

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We wait for the call to break down the wall and fight for the end of days
We conquer the land with the bible in hand
The glory of war and praise
Are you praying for the final grace?
With power and pride, and god on our side we follow the holy way

Stand and scream for all the world today

Raise your fist, evangelist!
Raise your fist, evangelist!

Get down the roar we march into war
We strike down the enemy
In triumph of Christ no pagan survives
To hell if you don't believe
With power and pride, and god on our side we follow the holy way

Stand and scream for all the world today

Raise your fist, evangelist!
Raise your fist, evangelist!

We raise in the name of god
Čekáme na zavolání, abychom zbořili stěnu a bojovali pro konec dnů
Dobíjíme zemi s biblí v ruce
Sláva války a chvála
Modlíš se za poslední milost?
Se silou a pýchou a Bohem na naší straně následujeme svatou cestu

Dnes stůj a křič do celého světa

Pozvedni svou pěst, evangelisto!
Pozvedni svou pěst, evangelisto!

Ztlum řev, pochodujeme do války
Srazíme nepřítele
V Kristově vítězství žádný pohan nepřežije
Do pekla, pokud nevěříš
Se silou a pýchou a Bohem na naší straně následujeme svatou cestu

Dnes stůj a křič do celého světa

Pozvedni svou pěst, evangelisto!
Pozvedni svou pěst, evangelisto!

Vyrůstáme v božím jméně
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama