Štítek Reklama

Texty písní Placebo Covers Running up the hill

Running up the hill

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Lyrics to Running Up That Hill (Kate Bush Cover) :
It doesn't hurt me.
You want to feel, how it feels?
You want to know, know that it doesn't hurt me?
You want to hear about the deal I'm making.
You, you and me.

And if I only could,
Make a deal with God,
get him to swap our places,
Be running up that road,
Be running up that hill,
Be running up that building.
If I only could, oh...

You don't want to hurt me,
But see how deep the bullet lies.
Unaware I'm tearing you asunder.
there's a thunder in our hearts, baby.

so much hate for the ones we love?
Tell me, we both matter, don't we?
You, you and me.
you and me, won't be unhappy.

And if I only could,
make a deal with God,
And get him to swap our places,
Be running up that road,
Be running up that hill,
Be running up that building,
if I only could, oh...


"Come on, baby, c'mon c'mon darling,
Let me steal this moment from you now.
Come on, angel, c'mon, c'mon, darling,
Let's exchange the experience"
oh...
And if I only could,
make a deal with God,
And get him to swap our places,
Be running up that road,
Be running up that hill,
(with)No problems.

And if I only could,
make a deal with God,
And I'd get him to swap our places,
Be running up that road,
Be running up that hill,
No problems.If I only could, be running up that hill.
If I only could, be running up that hill.
If I only could, be running up that hill.
If I only could, be running up that hill.
If I only could, be running up that hill.
If I only could, be running up that hill.
If I only could, be running up that hill.
To mi neublíží.
Chceš cítit, co cítím?
Chceš vědět, vědět, že mi to neublíží?
Chceš slyšet o té dohodě, kterou uzavírám.
Ty, ty a já.

A kdybych jen mohl,
Uzavřít obchod s Bohem,
aby tady trochu uklidil,
Běžet po té silnici,
Běžet do toho kopce,
Být spuštěn do té budovy.
Kdybych jen mohl, oh...

Nechceš mi ublížit,
Ale podívej, jak hluboko je ta kulka.
Neznalý tě trhám na kousky.
Naše srdce burácí, zlato.

tolik nenávisti pro ty, které milujeme?
Řekni mi, oběma nám to vadí, ne?
Ty, ty a já.
ty a já, nebudeme nešťastní.

A kdybych jen mohl,
Uzavřít obchod s Bohem,
aby tady trochu uklidil,
Běžet po té silnici,
Běžet do toho kopce,
Být spuštěn do té budovy.
Kdybych jen mohl, oh...

"Pojď, baby, no tak pojď miláčku,
Dovol mi ti teď ukrást ten okamžik.
No tak, anděli, pojď, pojď, miláčku,
Pojďme si vyměnit zkušenosti "
oh...

A kdybych jen mohl,
Uzavřít obchod s Bohem,
aby tady trochu uklidil,
Běžet po té silnici,
Běžet do toho kopce,
Bez problémů.

A kdybych jen mohl,
Uzavřít obchod s Bohem,
aby tady trochu uklidil,
Běžet po té silnici,
Běžet do toho kopce,
Bez problémů.

Kdybych jen mohl vyběhnout ten kopec.
Kdybych jen mohl vyběhnout ten kopec.
Kdybych jen mohl vyběhnout ten kopec.
Kdybych jen mohl vyběhnout ten kopec.
Kdybych jen mohl vyběhnout ten kopec.
Kdybych jen mohl vyběhnout ten kopec.
Kdybych jen mohl vyběhnout ten kopec.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama