Štítek Reklama

Texty písní Pain Rebirth Delusions

Delusions

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I've become one with the universe----?
I'm controling the power of cosmos
hoping to drive in space space!
Acid in space!

It takes me to another dimension relieving from reality
Living in a world of delusions these drugs keep me sane

The world will discover its not all me
Exposing the life that you breath
Feeling lighter is all I----?
Reflecting the truth to delusions and dreams

Lost in my empty feelings
It's better there pronounce me dead

Promise i'd live like fire in the sun
I can't see through the cloud that surrounds me

Painted pictures are not like the way that you think
By having the answers in my eyes in my mind in my soul
I'm losing control the sky keeps falling on me

Exposing the life that you breath
Reflecting the truth to delusions and dreams
Feeling lighter is about like the heavenly seed
Why is this happening to me

Never trusted by my inner feeling
It's better to be dead than to be alive
Stal jsem se jedním s vesmírem-----?
Ovládám sílu kosmu
Doufám, že pojedu do vesmíru, vesmír!
Kyselina ve vesmíru!

Bere mne to do jiné dimenze, uvolňuje od reality
Život ve světě bludů, tyto drogy mne udržují při smyslech

Svět, který objevím není vše
Zpřístupni mi život, který dýcháš
Cítit se lehčeji je vše, co já-----?
Zrcadlím pravdu v deziluzích a snech

Ztracen v mých prázdných pocitech,
Je lepší prohlásit mne tam za mrtvého

Příslib, že bych rád žil jako oheň na slunci
Nevidím skrze mrak, který mne obklopuje

Vymalované obrazy nejsou jako způsob, kterým uvažuješ
Tím, že nalezneš odpovědi v mých očích, v mé mysli, v mé duši
Ztrácím kontrolu, padá na mne nebe

Zpřístupni mi život, který dýcháš
Zrcadlím pravdu v deziluzích a snech
Cítit se lehčeji je jako nebeské sémě
Proč se mi tohle děje

Nikdy jsem nevěřil svým vnitřním pocitům
Je lepší být mrtev než být naživu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama