Štítek Reklama

Texty písní Pain Psalms Of Extinction Computer God

Computer God

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Computerized technology
Wipes out all your enemies
Digital world controls
A dying analogue blasphemy

Distorted codes in your DNA
Passwords running through the veins
Our brain cells overwon
By the zeros and by the ones

This is the end of humanity - thrill me, kill me
Computer god is the enemy - deceive me, delete me
There is no lord that will set us free - thrill me, kill me
The computer god is the enemy - deceive me, delete me

Computerized technology
Wipes out all your enemies
Digital world controls
A dying analogue blasphemy

Acid dreams and hate patrols
Anarchy put the wold on hold
Cyber love, my only love
Never complains, she's under my thumb

This is the end of humanity - thrill me, kill me
Computer god is the enemy - deceive me, delete me
There is no lord that will set us free - thrill me, kill me
The computer god is the enemy - deceive me, delete me
Automatizované technologie
Utírá všechny své nepřátele
Digitální svět kontroly
Umírající analogové rouhání

Zkreslený kódy ve vaší DNA
Hesla běží v žilách
Naše mozkové buňky overwon
Od nuly a ty

To je konec lidstva - napětí mě, zabij mě
Počítač Bůh je nepřítelem - oklamat mě, smazat mě
Neexistuje žádný pán, který nás osvobodil - napětí mě, zabij mě
Počítač Bůh je nepřítelem - oklamat mě, smazat mě

Automatizované technologie
Utírá všechny své nepřátele
Digitální svět kontroly
Umírající analogové rouhání

Kyselina sny a nenávist hlídky
Anarchy dát Wold on hold
Cyber láska, má jediná láska
Nikdy si stěžuje, ona je pod mým palcem

To je konec lidstva - napětí mě, zabij mě
Počítač Bůh je nepřítelem - oklamat mě, smazat mě
Neexistuje žádný pán, který nás osvobodil - napětí mě, zabij mě
Počítač Bůh je nepřítelem - oklamat mě, smazat mě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama