Štítek Reklama

Texty písní Paddy Kelly Jesus song Party time

Jesus song Party time

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The Angel Gabriel was sent from God
to a city of Galilee called Nazareth
Na na na na Nazareth - can anything good come out of
na na na na Nazareth.
To a Virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David,
and the Virgin's name - Mary Mary Mary Mary Mary,
Virgin's name was Mary Mary Mary Mary Mary

An' he came to her an' said:
"Rejoice full of grace, the Lord is with you"
She was greatly perplex (?)
and in her heart she was pondering - what sort of greeting this might be?
Pondering...
The Angel said: "Do not fear, Mary, for you've found favor with God,
you conceive in your womb and bear a son, and you shall name Him Jesus"

J J J J J J Jesus - you shall name Him - J J J J J J J J Jesus

And Mary said: "How shall this be
since I know not a man ?"
The Angel said: "The holy spirit will come upon you
and the power of the Most High will overshadow you,
therefore the child to be born will be called holy-the Son of God"

And Mary said: "Behold I am the handmade of the Lord
Let be into me according to your word"

Ye ye ye ye Yes
Mary said ye ye ye ye yes
Mary said YES!

The man was jumped for joy
When he heard Mary said yes!
The Father's overjoyed when his daughter said yes!
Party, party, party time - Angels singing - party, party, party time.
Party time!

Sing for joy of Daughter of Zion,
.......................
Sing for joy of Daughter of Zion
...................
Sing for joy of Daughter of Zion
.................
Sing for joy of Daughter of Zion
..........

Now Mary was free to say no to the Angel of God,
but she conceived in her heart and than in her womb.

Ye ye ye ye ye yes, ye ye ye ye ye yes.

The man was jumped for joy
When he heard Mary said yes!
The Father overjoyed when his children (?) said yes!
Party, party, party time - Angels singing - party, party, party time.
Party time!
Anděl Gabriel byl seslán Bohem
do města Galilejského zvaného Nazareth
Na na na na Nazareth - může přijít něco dobrého z
Na na na na Nazareth.
K panně, zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova,
a jméno panny - Marie Marie Marie Marie Marie,
Jméno té panny bylo Marie Marie Marie Marie Marie

Jistý za ní přišel a řekl:
"Raduj se milostiplná, Pán je s tebou"
Ona byla velmi zmátená (?)
a ve svém srdci přemýšlela - jaké uvítání by to mohlo být?
Přemýšlela ...
Anděl řekl: "Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha,
otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš "

JJJJJJ Ježíš - budete ho nazávat - J J J J J J J J Ježíš

I řekla Maria: "Jak se to stane
protože vím, že není člověk? "
Anděl řekl: "Duch svatý sestoupí na tebe
a moc Nejvyššího tě zastíní,
tudíž se narodí dítě, které bude nazváno svaté, Syn Boží "

I řekla Marie: "Hleďme, já jsem dílem Pána
Nechť se stane dle tvého slova "

Ano, ano, ano, ano, ano
Marie řekla: ano, ano, ano, ano, ano
Marie řekla ano!

Muž poskočil radostí
Když uslyšel, že Marie řekla ano!
Otec byl přešťastný, když jeho dcera řekla ano!
Party, party, party čas - Andělé zpívají - party, party, party čas.
Party čas!

Zpívají pro radost dcery Sionské,
.......................
Zpívají pro radost dcery Sionské
...................
Zpívají pro radost dcery Sionské
.................
Zpívají pro radost dcery Sionské
..........

Nyní byla Marie volná, aby řekla ne anděli Božímu,
ale ona počala ve svém srdci a pak ve svém lůně.

Ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano

Muž poskočil radostí
Když uslyšel, že Marie řekla ano!
Otec byl přešťastný, když jeho děti (?) řekli, ano!
Party, party, party čas - Andělé zpívají - party, party, party čas.
Party čas!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama