Štítek Reklama

Texty písní P.O.D. - Payable on Death When Angels & Serpents Dance When Angels & Serpents Dance

When Angels & Serpents Dance

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Rhythmically moving
Emotions are rising
Quivering to music
Trembling bodies in song
Go unsteadily sliding
Devious gliding
So beautifully sailing and floating on

Life's real when angels and serpents dance

Twistedly slipping
Radiant soaring
Winding. maliciously creeping
Flowing
Righteous, moral and just.
Deceitful. the creature is crawling
The guardian's flying. the dance is breathing
Who's leading?

[chorus]

Who's leading you?
Everything you say?
Everything that you do?
Believing what is true?
One must lead in the dance
Who's leading you?

[chorus]
Rytmicky pohybuje
Emoce rostou
Chvějící se k hudbě
Chvění těla v písni
Přejít nejistě posuvné
Křivolaký klouzání
Tak krásně plachtění a plovoucí

Život je reálné, když andělé a hadi tanec

Twistedly uklouznutí
Sálavé stoupající
Vinutí. zlomyslně plíživé
Tekoucí
Spravedlivý, morální a správné.
Lstivý. tvor se plazí
opatrovníka létání. tanec je dýchání
Kdo je vedoucí?

[chorus]

Kdo tě vede?
Všechno, co říkáte?
Vše, co děláte?
Věřit, co je pravda?
Jeden musí vést v tanci
Kdo tě vede?

[chorus]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama