Štítek Reklama

Texty písní P.O.D. - Payable on Death Satellite Without Jah, Nothing

Without Jah, Nothing

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

One, two, three, four!
Without Jah, Jah, what you say
What you say is nothing
Without Jah you wanna say
So say something
Without Jah, nothing to nothing
Cause everybody says
Yeah everybody says
It's just something
With Jah, Jah, I live off, I live off
Of Jah, Jah
With everybody's sayin something
Something with Jah
Nothing without Jah
Without Jah, without Jah,
Nothing, nothing

Without Jah, nothing
Nothing
Without Jah, no nothing
Nothing
Without Jah, nothing

With everything you need and more
Let everything living love the Lord
With Jah, something, something
Without Jah, oh, he is nothing, nothing

Without Jah, nothing
Nothing
Without Jah, no nothing
Nothing
Without Jah, nothing

La la la la lo, we sing
Don't you know it's about the crazy human rights?
So sing along but party
What we say, each and everyday day
That Jah will lead the way

'Cause
Without Jah you ain't nothing
Without Jah nothing
And without Jah nothing
And with Jah everything
With Jah you're something
Now we got something
Now we got something
My people have shown
My Jah is something
My people have shown about
With something
Those people that love,
Them, them is something
'Cause they know that
Without Jah, nothing

La na na la la na na...

Whenever Jah loves
You don't know it's anything
'Cause
With Jah you know
You're everything
So crazy human rights
Compadre is everything
P.O.D. is gonna lead we on the way
For eternity
P.O.D. is gonna lead the way
Without questionality in the unity
Black and white behind them
We living for humanity

Without Jah, nothing
La, la, la, la, no
Without Jah, nothing
And with Jah, everything
Hey, wanna love, wanna love,
wanna love, wanna love,
wanna love, wanna love,
wanna love, wanna love,
wanna love, wanna love,
one love, a one love,
I'll shshow to people, one love

Black and white people are one love
Jah love, Jah love, Jah love, yeah yeah yeah
Without Jah you're nothing
Without Jah you're nothing
Without Jah you're nothing
And with Jah you're everything
And with a Jah something
And with a Jah something

Jesus loves you
Jesús Christos loves you
Jesús Christos loves you
Jesus Christ he'll love you

(If I, keep living Lord
And I, keep tripping Lord
Oh, well
Woh, wawowawah
The whole world, whole world)

Whole World
Jedna, dva, tři, čtyři!
Bez Jah, Jah, co říkáte
Co říkáte, není nic
Bez Jah chcete říct
Tak řekni něco
Bez Jah, nic k ničemu
Protože každý říká, že
Jo, každý říká, že
Je to prostě něco, co
S Jah, Jah, žiju pryč, jsem žít
Jah, Jah
S každým se říct něco
Něco s Jah
Nic bez Jah
Bez Jah, Jah bez,
Nic, nic

Bez Jah, nic
Nic
Bez Jah, prostě nic
Nic
Bez Jah, nic

Se vším, co potřebujete a více
Nechť vše živé milují Pána
S Jah, něco, něco
Bez Jah, oh, není nic víc, nic

Bez Jah, nic
Nic
Bez Jah, prostě nic
Nic
Bez Jah, nic

La la la la hle, zpíváme
Copak nevíš, že je to asi šílené lidská práva?
Takže zpívat, ale party
To, co říkáme, každý den a každý den
Jah, že povede cesta

'Protože
Bez Jah vás není nic
Bez nic Jah
A bez nic Jah
A se vším Jah
S Jah jste něco, co
Nyní máme něco
Nyní máme něco
My lidé prokázali
My Jah je něco
My lidé prokázali, o
S něčím
Ti lidé, že láska,
Ně, je něco, co jim
'Protože vědí, že
Bez Jah, nic

La na na na na la la ...

Kdykoliv Jah miluje
Ty nevíš, že je něco
'Protože
S Jah víte
Jsi všechno
Tak šílený lidských práv
Kamarád je všechno
P.O.D. je bude vést jsme na cestě
Na věčnost
P.O.D. je bude razit cestu
Bez questionality v jednotě
Černá a bílá za nimi
Žijeme pro lidstvo

Bez Jah, nic
La, la, la, la, ne
Bez Jah, nic
A s Jah, všechno
Ahoj, chci milovat, chci milovat,
chci milovat, chci milovat,
chci milovat, chci milovat,
chci milovat, chci milovat,
chci milovat, chci milovat,
jedna láska, jedna láska,
Budu shshow k lidem, jedna láska

Černá a bílá jsou lidé jedna láska
Jah láska, láska Jah, Jah láska, jo jo jo
Bez Jah jste nic
Bez Jah jste nic
Bez Jah jste nic
A s Jah jsi všechno
A s něčím Jah
A s něčím Jah

Ježíš vás miluje
Jesús Christos tě miluje
Jesús Christos tě miluje
Ježíš Kristus si tě milovat

(Pokud jsem, aby živým Bohem
A já, mít vypínací Pán
Oh, dobře
Woh, wawowawah
Celý svět, celý svět)

Celý svět
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama