Štítek Reklama

Texty písní Motörhead On Parole Fools

Fools

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

This is a song for all you managers and agents out there.
Are ya listening? Good!

They take your money, break your soul,
They say it's only rock 'n' roll,
They think they're cool to wheel and deal,
Without a thought to how we feel,
They pick you up and drop you flat,
Then tell you life can be like that,
You blew it all the day you signed,
Your stupid name on some dotted line,
We hate the men, who make the rules,
The ones who always try so hard to make us look like Fools!

They say we need them it ain't true,
The music's down to me and you,
We play their games, play real nice,
We gotta hear their dumb advice
We hate the men, who make the rules,
The ones who always try so hard to make us look like Fools!

So many lies, they get confused,
You start to feel you're being used,
If ten percent is all they take,
What happens to all the bread you make?
Every day it gets a little harder,
Just to keep on keeping on,
Do we really need all this bullshit,
So long now all the thrill has gone,
We hate the men, who make the rules,
The ones who always try so hard to make us look like Fools!

It's so hard to make us look like you!
To je píseň pro vás všechny manažery a zástupci venku.
Se tě poslouchá? Dobrý!

Berou si peníze, rozbít svou duši,
Říkají, že je to jen rock 'n' roll,
Myslí si, že jsou v pohodě kola a řešení,
Aniž by si myslel, jak se cítíme,
Oni vás vyzvednout a pusť si byt,
Pak se vám život může být rád, že,
Podělal jste to celý den jste se přihlásili,
Vaše hloupé jméno na některých tečkované čáře,
My nenávidět muže, kteří tvoří pravidla,
Ti, kteří se vždy snaží tak těžké, aby nás vypadat jako blázni!

Říkají, že musíme jim to není pravda,
hudba je dole na mě a ty,
Hrajeme své hry, hrají opravdu pěkný,
Musíme vyslechnout jejich rady němý
My nenávidět muže, kteří tvoří pravidla,
Ti, kteří se vždy snaží tak těžké, aby nás vypadat jako blázni!

Tolik lží, které se zmást,
Začnete se cítit jste se používá,
Pokud deset procent je vše, co učinit,
Co se stane pro všechny chleba uděláte?
Každý den je trochu těžší,
Stačí mít na udržení v,
Opravdu potřebujeme tohle všechno kecy,
Tak dlouho, teď všichni vzrušení je pryč,
My nenávidět muže, kteří tvoří pravidla,
Ti, kteří se vždy snaží tak těžké, aby nás vypadat jako blázni!

Je to tak těžké, aby nás vypadat jako ty!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama