Štítek Reklama

Texty písní Michael Jackson Invincible You Are My Life

You Are My Life

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Once all alone
I was lost in a world of strangers
No one to trust
On my own, I was lonely
You suddenly appeared
It was cloudy before but now it’s clear
You took away the fear
And you brought me back to the light

[Refrén]

You are the sun
You make me shine
Or more like the stars
That twinkle at night
You are the moon
That glows in my heart
You’re my daytime my nighttime
My world
You’re my life

Now I wake up everyday
With this smile upon my face
No more tears, no more pain
‘Cause you love me
You help me understand
That love is the answer to all that I am
And I’m a better man
You taught me by sharing your life

[Refrén 2×]

You gave me strength
When I wasn’t strong
You gave me hope when all hope is lost
You opened my eyes when I couldn’t see
Love was always here waiting for me

[Refrén 3×]
Jednou úplně sám
Byl jsem ztracen ve světě cizinců
Nebylo komu důvěřovat
Jen sám sobě, byl jsem osamělý
A náhle jsi se objevila
Dříve bylo zataženo, nyní je jasno
Odnesla jsi strach
A vrátila jsi mě zpět do života

[Refrén]
Ty jsi slunce
Ty mi dáváš lesk
Více než hvězdy
To zajiskření v noci
Ty jsi měsíc
Co svítí v mém srdci
Jsi můj den a má noc
Můj svět
Jsi můj život

Teď se budím každý den
S úsměv na mé tváři
Už žádné slzy, žádná bolest
Protože mě miluješ
Můžeš mi pomoci pochopit
Že láska je odpověď na všechno, co jsem
A já jsem lepší člověk
Ty jsi mi dovolila sdílet tvůj život

[Refrén]
Dala jsi mi sílu
Když jsem sám silný nebyl
Dala jsi mi naději, když všechny naděje byly ztraceny
Otevřela jsi mi oči, když jsem nemohl vidět
Láska tu vždy byla a čekala na mě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama